Lokalsjakket – et arbejdsfællesskab med socialt ansvar

Det betyder noget for ens livskvalitet og trivsel at være en del af et arbejdsfællesskab. Det er udgangspunktet i projektet Lokalsjakket, hvor Blå Kors Danmark og KFUM's Sociale Arbejde i fællesskab hjælper socialt udsatte mennesker med at løse opgaver i lokalområdet

Lokalsjakket består af brugere på væresteder og varmestuer og en sjakbajs, der løser opgaver for virksomheder på regning. Det vil sige, at sjakbajsen står for administration og lønudbetaling og sikrer, at opgaven løses som aftalt.

Målgruppen er borgere på kontanthjælp og førtidspension, som har sociale eller psykiske udfordringer, der gør, at de ikke kan varetage et almindeligt job i en virksomhed.

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.

lokalsjakket logo

Hvordan kan Lokalsjakket hjælpe din virksomhed?

Mange brugere på landets væresteder har et ønske om at arbejde og løse konkrete og overskuelige opgaver, men oplever, at det kan være svært at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. De vil gerne bidrage til samfundet og tjene deres egne penge. Det kan lade sig gøre, når opgaven og brugeren er matchet. Når de kan følges med nogen, som de kender godt, og når de kan få støtte og hjælp af en frivillig eller medarbejder med socialfaglige kompetencer undervejs.

Virksomhederne vil omvendt gerne være socialt ansvarlige ved at inkludere udsatte borgere i arbejdsfællesskabet, men oplever, at det er både administrativt og relationelt besværligt. Lokalsjakket er et projekt, som løser disse udfordringer. Lokalsjakket kan hjælpe virksomheder med en række forskellige praktiske opgaver. Det kan være opgaver, som skal løses en enkelt gang eller tilbagevendende opgaver, som fx skal løses én eller flere gange om ugen eller måneden.

Der er tale om opgaver, som det på grund af travlhed kan være svært at få fagfolk til at løse. Ved at give opgaven til Lokalsjakket, kan virksomhedens egne medarbejdere få frigjort deres tid til andre opgaver. Samtidigt giver virksomheden socialt udsatte borgere en mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet.

Når en virksomhed får Lokalsjakket til at løse en opgave, er det vigtigt at forstå, at der ikke er tale om opgaveløsning på ordinære vilkår. Det kan fx være, at det tager længere tid at løse opgaven. Det skyldes, at Lokalsjakkets medarbejdere har særlige udfordringer og kan have brug for flere pauser. Vi aftaler en pris og en overordnet tidsramme for opgaven, som tager hensyn til disse særlige omstændigheder.

Vi bygger bro mellem brugere på væresteder og lokale virksomheder.

Eksempler på arbejdsopgaver:

 • Viceværtsopgaver omkring virksomheder (feje, rydde op mv.)
 • Oprydning på byggepladser
 • Male mindre områder, fx rækværk og enkelte rum
 • Manuelle praktiske opgaver, som fx at flytte sten, hvor der ikke kan komme maskiner ind
 • Forberede og rydde op efter fester/arrangementer – fx stille borde og stole op og tage dem ned igen, feje og samle duge ind bagefter.
 • Sortering af skrald – især, når der kommer mere kontante krav til virksomhederne om dette.
 • Service/vejvisere ved fx festuger, hvor KnofedtLokalsjakket også kan holde øje med anlæg mv.
 • Pleje af grønne arealer, græsslåning, hækklipning m.v.
 • Hjælpe i køkkenet på caféer og restauranter
lokalsjakket

Arbejdsfællesskab med plads til alle

Lokalsjakket hviler på et værdigrundlag, hvor der er plads til alle, og hvor alle har noget værdifuldt at bidrage med til fællesskabet. Her kender vi hinandens styrker og svagheder, vi er trygge i fællesskabet og har tillid til hinanden. Relationen og kendskabet til den enkeltes viden og kompetencer gør det muligt at skabe en form for vikarteam, som kan bidrage til arbejdsfællesskabet netop på dette værdigrundlag.

I Lokalsjakket vil de opleve at komme ud i det almindelige samfundsliv og yder en indsats, som kan bruges til noget, og som de får løn for. Den anerkendelse betyder, at borgernes livskvalitet, selvtillid og selvværd forbedres. Nogle vil opdage, at de er i stand til at arbejde mere end de troede. For nogle kan det åbne nye døre til arbejdsmarkedet og måske føre til reel beskæftigelse.

Kontakt os og hør mere

Vil du høre mere om Lokalsjakket i dit område og drøfte muligheden for et samarbejde, kan du henvende dig til Sven Madsen, som er sektorchef for væresteder i Blå Kors Danmark, på tlf. 40 38 84 25 eller shm@blaakors.dk

Lokalsjakket' tager udgangspunkt i otte væresteder og varmestuer rundt om i landet. Det drejer sig om Blå Kors Danmarks væresteder i fem byer:

 • Den Blå Oase i Aabenraa
 • Grace i København
 • Det Blå Sted i Aarhus
 • Blå Kors Varmestue i Herning
 • Den Sociale Café Hjerterummet i Aalborg

Samt tre af KFUM's Sociale Arbejdes væresteder

 • Livsværkstederne i Gellerup
 • Café Grenaa
 • Café Finns Paraply i Esbjerg.