Praktiske informationer om Familienetværket Aalborg SV

Adresse: Riihimækivej 6, 9200 Aalborg SV

Tidspunkt: Onsdag i ulige uger kl. 16-19

Familienetværket drives i et partnerskab mellem Blå Kors og Aalborg Citykirke.

Kontakt:

Projektleder Annette Bennike Pedersen, 20 28 68 69familienetvaerket@aalborgcitykirke.dk

Hvad er Familienetværket?

Tilbud om socialt samvær og gratis aktiviteter for udsatte familier, som har brug for et frirum i hverdagen. Netværkene drives af Blå Kors Danmark i partnerskab med lokale kirker. 

Familienetværket er et sted at mødes, et sted at have nogen at snakke med, få nye venner og måske en frisk vinkel at se tilværelsen fra.

Find dit nærmeste familienetværk længere nede på siden. 

Fordi håb og fællesskab forandrer liv

Familienetværket drives af frivillige og er et tilbud til familier, hvor f.eks. arbejdsløshed, sygdom, dødsfald, skilsmisse eller noget helt andet har gjort kraftigt indhug i de voksnes personlige ressourcer.

Selvom det kan være svært at forstå og løse andres problemer, hjælper det ofte på livsmodet at snakke om problemerne med andre.

Familienetværket er et pusterum midt i hverdagens mange krav og en mulighed for at være sammen med andre mennesker i lignende situationer. Ofte knyttes der bånd, der også rækker gennem hele ugen - ikke kun til de faste arrangementer. Det er med til at bryde isolation.

Udover diverse sjove og hyggelige aktiviteter - både for børn og voksne - er der også ofte særlige arrangementer med relevante temaer til brug i dagligdagen. Det kan være inspiration til hverdag og familieliv, børnenes skolegang, økonomi, relationer, helbred, velvære og sundhed.

I forlængelse af Familienetværket er der som regel også en andagt for dem, der ønsker det. 

Familienetværket tilbyder 

  • Fællesskab og hygge
  • Netværk
  • Fællesspisning
  • Aktiviteter for børn/unge/voksne
  • Diverse rådgivning

Alle tilbud ved Familienetværket er gratis.

familienetværk kolding

Her finder du Familienetværket