Det Blå Sted samarbejder med kommunale og private aktører for at hjælpe brugerne bedst muligt.

Vores samarbejdspartnere er blandt andre...

 • Aarhus Kommune
 • Jobcenter Aarhus
 • Kriminalforsorgen
 • Center for Misbrugsbehandling
 • Center for Alkoholbehandling
 • Forsorgshjemmene i Aarhus
 • Social-Medicinsk Tandklinik
 • Gadeteamet
 • Det opsøgende Team
 • Det Grønlandske Hus i Aarhus
 • Gadejuristen
 • Den opsøgende tandpleje
 • Sundhedsklinikken Marselis
 • Fødevarebanken