Det Blå Sted har en aktiv bestyrelse, som følger livet på værestedet tæt.

Bestyrelsen udstikker rammer og sætter mål.

Bestyrelsens medlemmer:

Bestyrelsen har ansvaret for drift, økonomi og tilsyn af Det Blå Sted. Har du spørgsmål til værestedets bestyrelse? Kontakt formand Erik Morten Jensen.