Nyhedsbrev - december 2023

Endnu et år er gået. Et 2023, som for mit vedkommende har bestået af så mange spændende relationer og opgaver, at nyhedsbrevene helt er udeblevet. Det fortæller måske meget godt om det fantastiske år vi har haft på Den Blå Oase. Mennesker er kommet ind ad døren, nogle med store udfordringer og svære skæbner andre med en mere moderat udsathed. Misbrug og psykiatri, samt manglende helhedsindsatser og færdigbehandlinger fører mennesker til os, men også den nye folkesygdom ”ensomhed”, bringer mennesker forbi. Vi er så privilegerede at uanset om det er den ene eller anden form for udsathed, som bringer mennesker ind i vores fællesskab, så får vi altid lov til at se et værdifuldt menneske. Et menneske som måske først over tid, åbner op for sin skrøbelighed og bruger huset, og på den måde er med til at give værdi til os alle. Tak til kommunen, at vi har mulighed for at drive stedet og ikke mindst tak til jer som bruger det og bringer liv til bygningerne. Tak også til alle donationer, store og små og til alle jer frivillige, som yder en kæmpe indsats for at projektet lykkes og mennesker bliver mødt og støttet.

Statistik:

Mange har gjort brug af Oasen i 2023. I perioden primo januar ultimo november har vi registreret 16.706 besøg fordelt på 226 registrerede åbningsdage, der har været 321 unikke besøgende. I gennemsnit har der været 73,9 besøg pr. dag. Fra 1. september til 30. november har der været 80.9 besøg pr. dag. Fordelt på 65 registrerede åbningsdage. Alene torsdag 23. november, som var en ganske normal åbningsdag, kom der 108 mennesker ind ad døren. Til sammenligning var der i 2022, 14.945 besøg fordelt på 245 registrerede dage, med et gns. på 61 besøgende. Det er jo glædeligt at mange bruger tilbuddet, men samtidig er det jo en tanke værd, at så mange har brug for tilbuddet.

Brugerråd:

Hver den første onsdag i måneden har vi brugermøde, her mødes alle interesserede, hver det er muligt at snakke om alt hvad det vedrører husets trivsel og drift. Til mødet i maj vælges der desuden et brugerråd, som mødes den tredje onsdag i måneden. Rådet består af op til 7 brugere. Her er det muligt at snakke lidt dybere, og det er muligt at skabe ændringer og udveksle idéer. To fora som er en vigtig del af driften.

Hverdag og mad:

Hverdagen på Oasen ligner sig selv. Fra vi åbner til der lukkes er der mennesker. Nogle kommer for at få lidt gratis morgenmad, som vi fortsat kan dele gratis ud via midler fra puljen for ”Tilskud til frivilligt socialt arbejde”. Hen imod middag kommer flere til, og der laves dagligt mad til ca. 70 personer. I den sidste del af 2023 samt i 2024 har vi fået midler fra staten, som kan bruges til at afhjælpe inflationsbyrden til udsatte borgere. Det betyder at vi har nedsat madprisen for alle med 5 kr. pr. portion, ligesom alle på kontanthjælp eller mindre indkomst kan spise gratis. Der er fortsat også mange tilbud i løbet af ugen. '

Mandag kl. 13.00: Billard

Onsdag kl. 13.00: Syng sammen

Torsdag kl. 13.00: Bowling + uddeling af overskudsmad

Dagligt kl. 11.30: Andagt + Partner og Triominus m.m.

Kontoret er altid åben for støtte og hjælp i forhold til alt fra det digitale Mit-id til Min egen Identitet.

Frivilligfest:

Hvert år, helst i juni måned, holder vi frivilligfest også kaldet sommerfest. Her inviteres alle brugere og frivillige til en hyggelig aften, hvor vi fejrer vores frivillige og hygger os sammen. Udover god mad, måtte butikkens folk konkurrere i at genkende tøjdele og køkkenet i at lave lagkage. Medlemmer fra bestyrelsen forsøgte sig med direkte underholdning.

Ny kollega:

I juni valgte Birgit at gå på pension fra stillingen som stedfortræder. Birgit har været i en rolle, hvor der var prioriteret tid til den enkelte, hvilket har opbygget mange tætte relationer. Dette så vi også på den allerbedste måde, da vi havde afskedsfest. Hele 135 mennesker dukkede op og der var taler, knus og godhed i en grad vi kun sjældent oplever. Igen skal takken lyde for 17 gode år. I direkte forlængelse er Charlotte startet som stedfortræder. De fleste har nok allerede mødt hende. Charlotte er socialrådgiver og kommer fra opgaver i familieretshuset og børnefamilie-området i Tønder kommune.

Alt godt kommer til os:

Gennem de seneste år har vi haft forskellige partnere som kommer med støtte og hjælp til os. Socialtandplejen er kommet i snart 2 år. Socialsygeplejen kommer hver anden uge og er en partner i det daglige, når en borger ”rammer kanten”, læs om tilbuddet her: https://csr-aabenraa.dk/socialsygeplejen. I 2023 er tilbuddet desuden udvidet, så der også er en socialsygeplejerske fra Aabenraa sygehus koblet på. Der er lavet en Podcast fra Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel herom, som kan findes her: Link til Spotify: https://open.spotify.com/show/6Lb6giKjNonTDW3jztGu46?si=cd8a57f46 68d45d4 Søg evt. CSR Podcast i søgefeltet. Link til Apple podcast: https://podcasts.apple.com/dk/podcast/csr-en-socialpsykiatrisk-podcast/id1603644528?i=1000618736912

Dyreværnets mobile klinik kommer også løbende og tilser brugernes husdyr. Her sidst på året har ”Social og Sundhed” genstartet deres arbejde med ”fremskudt indsats”. Hver torsdag kommer 2 socialrådgivere fra kommunens afdeling for ”visitation og understøttelse” på skift til os. Her kan borgere komme med alle former for spørgsmål til kommunen og de kan så enten hjælpes direkte eller vejledes til at finde hjælpen. Oprindeligt startede ”fremskudt indsats” i 2017 og erfaringerne fra dengang har været en del af inspirationen til de forskellige indsatser som i dag er at finde på Oasen.

Skæve boliger:

Sidst i juni kunne kommunen fejre, at der efter mange års søgen er fundet et sted til ”skæve boliger”, en boligform, som kan rumme nogle af dem, der har sværest ved at få en hverdag til at fungere i egen bolig og derfor ofte havner i hjemløshed. Det blev markeret med is sidst i juni. Det er planen at Oasen skal drive opgaven med en social vicevært, en person som er med til at skabe rammen for godt naboskab internt, men også i forhold til øvrige naboer.

Vinterherberg:

Igen denne vinter har vores herberg for hjemløse kun åben i 2 måneder. Der er åben fra 3. januar til 3. marts 2024. Vi har via Karina Lorenzen (SF) været i forbindelse med socialministeren, men der er ikke ørenlyd for vores oplevede problematik, at mange af vores hjemløse er meget udsatte. Derfor kræves et stort set-up, for at sikre både sikkerhed og trivsel for hjemløse og vagter. Vi glædes dog over snart at kunne åbne.

Julen:

Vi er allerede midt i juletiden og også på Oasen sker der mange juleting, som skaber hygge og glæde. Der er lavet juledekorationer, vi har været på juletur til Tønder, de frivillige har været til julehygge og kommunens trompetkvartet har været ved os.

En fantastisk ting, at vi kan reklamere med at ”kommunen kommer til os og spiller julen ind”. I år var det endda på Lucia-dagen, så der var også luciaoptog denne dag. I ugen op til jul kommer socialsygeplejerskerne med æbleskiver og måler formentlig vores blodtryk bagefter. Brugerrådet har sidste møde i 2023 og fredag d. 22. skal der hygges med æbleskiver inden der er lukkedage. Lørdag d. 23., når butikkerne lukker, rykker et juleteam ud og henter overskudsmad i Føtex, Rema 1000 Rugkobbel og Lidl. Maden deles så ud d. 24. kl. 12.00. Hvis du kender en, som har behov for mad, så spred budskabet. Juleaften fejrer vi som traditionen på Oasen byder det. Vi bliver ca. 50 gæster og 15 frivillige. Flere både gæster og frivillige har desværre ikke fået plads. Festen starter kl. 14.00 for dem der vil med til julegudstjeneste, mens juleaftensfejringen starter kl. 17.00. Julefejringen er gratis for gæsterne, hvilket skyldes at vi modtager donationer. Tak for det!

Med tak for året 2023, ønsker vi alle en Glædelig Jul og et Velsignet Nytår

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsbrev - December 2022

Nu står julen for døren og året er ved at gå på hæld. På Oasen har vi haft et godt år med mange oplevelser og ekstra arbejdsressourcer. Dette skyldes eftervirkningerne af Corona, hvor der politisk har været opmærksomhed på udsatteområdet. Vi har derfor haft ekstra midler givet direkte fra statskassen, men også indirekte fra fonde.

I 2023 skal vi til at lære at leve ud fra vores normale midler og ressourcer, så opgaven bliver at prioritere, at lytte og se sig frem…. God læselyst!

Statistik

Her sidst på året er det altid spændende at se på besøgstallet. Hvor mange kommer og får vi nu også registreret hele dagen eller bliver det glemt om eftermiddagen eller… I årets første 11 måneder har vi haft et samlet besøgstal på 13.756 besøg. Besøgene er fordelt på 323 individuelle personer. Vi har registeret besøg på 226 dage i perioden, hvilket giver 60,9 besøg pr. dag. 

I årets 6 første måneder har der i gns. været 60,7 besøgende, og i perioden aug. til nov. har der været 61,1 besøg. Disse tal er med til at indikere et stabilt fremmøde hen over året og er et godt målepunkt for tilfredsheden og relevansen af tilbuddet. Til sammenligning var det samlede besøgstal i 2021 på 55,4, men her har corona-situationen haft en betydning. 

Hverdag og mad

I hverdagen på Oasen betyder maden meget. Vi søger midler ved kommunen i puljen for ”Tilskud til frivilligt socialt arbejde”, i hverdagen kaldet ”§ 18”. Midlerne bruger vi til at kunne give gratis morgenmad til alle i huset, samt middagsmad mm. til de brugere, der ikke får pengene til at slå til. Ordningen er god. Mange brugere om formiddagen er de mest udsatte, så uden tilbuddet fik de ikke noget at spise. Det er ofte også dem, der udtrykker oplevelsen af, at det kommunale system ikke rummer dem. Her kommer kommunen til dem og giver gratis morgenmad. At det søgte beløb, så ikke helt modsvarer udgiften bliver på en måde sekundær, da vi kan arrangere for et positivt møde ”med” kommunen.

Maden betyder også meget for sammenholdet og samværet, både de dage hvor det er traditionelt, men også når vi kan lave lidt ekstra og anderledes, så som ”byg selv hotdog”. Maden bliver ofte mere spændende, men de snakke, der går forud og bagefter, hvor rytmen brydes, er heller ikke at kimse sig af.

Overskydende § 18 midler

Ofte er der en rest tilbage i puljen, som kommunen uddeler § 18-midlerne fra. I år har vi været så heldige, at vi har fået disse midler. Midlerne kan vi bruge til opgaver der modsvarer puljen formål. 

Vi skal derfor finde vej, om de skal bruge til en indsats i forlængelse af vinterherberget, bruges til forebyggelse og støtte i forhold til den økonomiske situation mange står i pt., grundet den høje inflation eller noget helt andet. Taknemmelige er vi for at blive betroet midlerne i en forventning om, at vi forvalter dem til socialt arbejde.

Frivilligfest

Sidst i september afviklede kommunen en stor frivilligfest for alle frivillige i kommunen, omkring 1.000 deltog. Oasens frivillige var også inviteret med og mange tog imod tilbuddet. Vi havde også mulighed for at opstille en stand, med fokus på at synliggøre en del af det frivillige arbejde på det sociale område. Vores stand var fint besøgt, nok mest fordi der var gratis kaffe, før vi officielt fik kaffen.

Dejligt og positivt arrangement, og en god måde at synliggøre bredden af frivillighed på. En god måde at fejre frivillige.

Ensomhed

Et af fokuspunkterne på Oasen er at opbygge samvær og relationer som forebygger ensomhed. Ifølge Ældresagen følte næsten 600.000 voksne danskere sig ensomme i 2021, svarende til ca. 12,5 %.

På Oasen gør vi forskellige ting for at facilitere for rammer, der hver uge kan være med til at afhjælpe ensomheden. Nogle ting er i huset, såsom ”syng sammen”, strikkeklub og brætspil, mens vi har oplevelser ud af huset, såsom bowling og billard.

Når ”March mod ensomhed” kommer forbi Aabenraa har vi derfor også en naturlig interesse for at bruge lejligheden til at gøre opmærksom på denne sociale udfordring. 

Igen i år boede Patrick på vores vinterherberg, åbnet til anledningen, ligesom vi havde øget fokus på ensomhed i caféen.

Valget

Efteråret bød også på et valg og nu en ny måde at sammensætte en regering på. Hen over midten og med et flertal. Det er jo ganske interessant. 

For vores del er vi jo nu mest optaget af de nye på posterne som socialminister og sundhedsminister. Kommer der justeringer omkring hjemløsereformen med Housing First og hvor lægger regeringen sig i forhold til forebyggelsessiden, herunder nedbringelse af de unges alkoholforbrug.

Inden valget havde vi vælgermøde på Oasen og det var dejligt, at der kom spændende politikere og mange brugere for at debattere.

Jul

Juletiden er en dejlig tid, men for mange der kommer i vores hus, er det også en hård tid. Her er minder om brudte forventninger, julearrangementer der er endt i kaos og skænderi, familie sammenkomster hvor børn og unge bliver svigtet eller det der er være. Derfor gør vi meget for at sikre en balance og markere uden at overdosere. 

Kommunen kommer dog for tredje gang og spiller julen ind ved os med trompetmusik. I år kommer Henning Iversen, centerleder fra CSR og Ole Klitgaard. Selvom kun Henning arbejder ved kommunen, forhindrer det os jo ikke i at fortælle den gode historie om at kommunen spiller julen ind på Oasen.

Juleaften bliver en lang og god fejring. Atter i år forventer vi at få overskudsmad fra Føtex, Rema 1000, Rugkobbel og Lidl. Maden deler vi ud kl. 12.00. Hvis du kender en som vil have det behov, så spred budskabet, men sig også til den der har, at andre har et behov og de derfor ikke skal komme….

Juleaften kommer der ca. 50 gæster og 15 frivillige. Festen starter kl. 14.00 for dem der vil med til julegudstjeneste, mens resten kommer til en traditionel julefejring fra kl. 17.00. Allerede nu har vi desværre venteliste for at kunne deltage.

Julefejringen er gratis for gæsterne, hvilket skyldes at vi modtager donationer hertil. Tak til Aabenraa firma og senior idræt og andre, som har sikret juleaftenen på Oasen.

Vinterherberget

Debatten kunne dog ikke ændre socialstyrelsens beslutning om kun at give 1/3 af økonomien til at kunne facilitere for at have vinterherberg i vinterens 4½ koldeste måneder. Vi har derfor været i dialog med socialstyrelsen om mulighed for at bruge de midler vi trods alt har fået. Det har ført til at vi denne vinter kun har herberg i perioden 3. januar - 28. februar 2023. 

Vi mener det er socialministeriets opgave at facilitere for vinterherberge rundt i landet, derfor ønsker vi ikke at kommunen eller Blå Kors skal bære den økonomiske byrde i dette. Dog arbejder vi lidt med om der måske kan findes en fond, som vil gå ind i projektet, og på den måde sikre længere åbningstid.

Ny kollega søges

Da Dorte efter 8 år på Oasen har valgt at gå på deltids efterløn, stopper hun med årets udgang på Oasen. Hun stopper dog ikke helt i Blå Kors, da hun fortsat vil have nogle timer på værestedet Den Blå Svale i Tønder. Stillingen hun har været i er lige blevet slået op og kan læses her

Der bliver en markering internt her i huset torsdag 12. januar, men her skal der også lyde en stor tak til Dorte for hendes store og faglig kompetente engagement i Oasen.

Lukket om lørdagen

De seneste 1½ år har vi kunnet have åben lørdag eftermiddag. Det har været muligt via midler fra fonde, givet i forbindelse med Corona. Nu er midlerne brugte og vi stopper derfor pr. januar med at have åben om lørdagen. 

Selvom det er ærgerligt ikke at kunne åbne, så giver det på den positive side mulighed for at brugerne udenfor Oasen, kan dyrke nogle af fællesskaberne opbygget i Oasen
I hverdagen har vi fortsat åben kl. 8.30-15.00, samt søndage kl. 13.00-16.00.

Glædelig jul 

Nu hvor året rinder ud skal der lyde en tak til kommunen, specielt Social- og Seniorudvalget og forvaltningen for Social & Sundhed for samarbejdet.

Tak for donationer fra erhvervslivet, foreninger og private.

Tak til vores skønne frivillige der lægger så mange timer på Oasen.

Tak til alle jer, der bruger huset!

Ønsker alle en Glædelig Jul og et Velsignet Nytår!

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsbrev juni 2022

Sommeren er i gang med sol og varme, mens bygerne går og kommer. Ja, den del kan vi stole på. Udgivelsen af nyhedsbrevet fra Oasen har modsat været stabil fraværende dette forår, men nu kommer der en opsamling af året indtil nu. God læselyst! 

Statistik
Besøgstallene fra 2021 er ved at være gammelt nyt, men vi har registreret 13.459 besøg, fordelt på 276 unikke personer. Registreringen er talt på mandage til fredage, på 243 åbningsdage. Besøgstallet inkl. perioder med megen Corona har været på 55,4 i gns. 

Måneden med flest besøg er september, hvor der i gns. har været 68,4 besøgende. Det afspejler nok en del at der i den periode har været tryghed for Corona og behovet for samvær har været stort efter mange turmulte perioder med vaccine og høje smittetal. 

For året 2022 har vi fået indtastet vores registreringer for de første 4 måneder. Her har der været 5.141 besøg fordelt på 81 registrerede åbningsdage og 260 unikke besøgende. I gennemsnit har der været 63,5 besøg pr. dag. Flest har der været i marts måned, hvor der i gns. har været 64.7 besøgende pr. registreringsdag. 

Vi har fortsat åben både lørdage og søndage, men registrerer ikke besøgende disse dage. Der er åben kl. 13-16 og der kommer ca. 15-25 besøgende. At vi har åben lørdage er ikke en del af den økonomiske aftale vi har med kommunen. Pt. holder vi åbent via gave- og coronamidler, så vi ved ikke om dette fortsætter ind i 2023. Støtteforeningen vil arbejde på at finde midlerne. 

Oplevelser 
Igen dette forår er der mange oplevelser at berette om, eftersom vi fortsat har mulighed for at bruge af oplevelsespuljen, som folketinget har givet til det sociale arbejde og som skal bruges i oplevelsesindustrien. 

Vi har derfor i foråret kunnet få mange gode oplevelser. Der har bl.a. været ture til Esbjerg fiskerimuseum, Schackenborg slot og Dansk top sangeren Chris Hart har igen været forbi, mens der i maj har været sommerhustur, en tur vi normalt har i efteråret via midler fra Socialstyrelsen. Ved året tur deltog 31 personer inkl. personale og frivillige og turen gik til Fyn.

Midt i juni havde vi årets sommerfest, hvor vi fejrer vores frivillige og takker dem for deres indsats på Oasen. Der er fortsat ca. 120 frivillige, som tæller alle fra frivillige der kommer hver uge, til dem der kommer for herberget eller juletiden, samt de brugere der også er frivillige. 

Igen en stor TAK til alle jer, som muliggør at Oasen kan så mange ekstra ting. 

Hjemme-viseværterne i Familiejournalen
Projektet vi har kørt siden januar 2020, først sammen med Trygfonden og siden støttet af Velliv lever endnu. Derfor arbejder vi med at justere det i forhold til de erfaringer vi har gjort og vil lave et nyt projekt om følgeskab. Vi håber der kommer noget på plads i løbet af efteråret. For det nuværende projekt kan der i Familiejournalen 24/2022 læses en fin artikel herom, den kan også fås i Oasen. 

Mit-id
Den daglige kontakt til brugerne er trods oplevelser og projekter fortsat den vigtigste del af Oasen. Kaffen er altid på kanden og morgenmaden leveres gratis via tilskud fra kommunens ”§ 18” midler. Beløbet dækker dog ikke helt udgiften, men det behøver vi jo ikke fortælle Middagsmaden er steget til hhv. 25 og 35 kr., hvilket er tegn på at også det sociale arbejde er ramt af inflationen. 

Ved siden af dette har vi fortsat fokus på at støtte og hjælpe vores brugere med de udfordringer der kommer forbi deres dør. Økonomisk hjælp har fyldt meget efter coronanedlukningen, mens hjælp til Mit-id har taget megen tid her i foråret. 

Stjernestund
Der er også kommet gang i vores ”stjernestunder” igen, Her mødes vi om aftenen ca. 4 gange om året, spiser sammen, hvorefter der er et oplæg ud fra et eksistentielt socialt udgangspunkt. Efterfølgende drøftes og debatteres emnet. Der kommer 15-20 brugere og de udtrykker stor glæde herved. 

Vinterherberg
Nu er det jo sommer, men vinterherberget var åben hen over vinteren. Efter et 2020-21, hvor der ikke var mange besøgende, har der denne vinter 2021-22 været 32 hjemløse forbi og der har i gns. været 3,18 hjemløse pr. nat. 

Vi satser på at søge om midler ved Socialstyrelsen også til den kommende sæson. 

Farvel til Karin og velkommen til Lene: 
Vi har mange ansatte på Oasen, der har deres ansættelse via projekter eller andre ekstra midler. Det gør at der er en løbende udskiftning, alligevel stopper vi lidt mere op, når en af de faste på grundnormeringen stopper. 

Karin, som har passet køkkenet, valgte pr. 1. marts at gå på pension efter godt 7 år på Oasen. Dette blev selvfølgelig markeret og som en del af underholdningen skulle vi selvfølgelig tjekke, om hun kunne blindsmage ingredienser fra køkkenet. Hun værdsatte dog ikke sovsekuløren 

Vores nye kollega i stillingen er Lene, der som Karin har en uddannelse som pædagog samt relevant erfaring med køkkendrift. 

Brugerråd
Hver den første onsdag i måneden har vi brugermøde, hvor alle brugere, der ønsker det, mødes og sammen med en mindst et personale drøfter dagligdagen på Oasen. I maj måned vælger brugerne også et brugerråd, som er bindeled mellem brugere og ansatte, mens de også er forum for generelle drøftelser af hverdagen. Pt. består det af 7 brugere, alle er på valg hvert år. Vi glædes over at der var så mange opstillede i år, at der var kampvalg.

Eftermiddagens hygge
Hver eftermiddag bliver der spillet på Oasen, det er specielt Partners som er populært. Derfor afholdes der årligt en turnering og i år var det Helga og Hanne der løb med trofæet. 

Blå Bix
Vores maduddeling, som nu går under navnet Blå Bix har åben hver torsdag kl. 13.00 - 14.00, mens man altid kan komme forbi og se om der er noget i køleskabet eller fryseren. 

Vi får meget fra Fødevarebanken, men der er også mange der søger tilbuddet, så varerne bliver sjældent for gamle. 

Ukraine
Fra Oasen har vi ikke direkte haft en indsats for at hjælpe og støtte flygtninge fra Ukraine, men via vores bestyrelsesformand Lars Rasmussen, har vi doneret af vores tøj og specielt tæpper. Lars, Brumme og en mere var en tur i Rumænien via organisationen Brother to Brother, hvor det blev delt ud sammen med andet udstyr. Det var godt for os på Oasen at kunne deltage på den måde. 

Housing First konference
(lidt faglige tanker) 
I marts måned var en stor del af personalegruppen til en konference omkring den nye hjemløsestrategi, hvor Hosing First indgår som den centrale del. 

Housing First beskrives af Socialstyrelsen som ”Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager bostøtte.” (https://socialstyrelsen.dk/voksne/hjemloshed/housing-first). 

På konferencen havde Robert et oplæg, hvor også en af brugerne, Jan deltog. Efterfølgende blev der skrevet et brev til socialministeren, som blev overrakt i maj. 

Omdrejningspunktet for konference og brev er at sætte fokus på værestedernes plads og funktion i den nye strategi. Blå Kors arbejder målrettet for at være meningsdanner i processen og her er et af de, vigtige punkter at værestederne tænkes ind i strategien, så det bl.a. er naturligt for herberge (i udspillet kommer forsorgshjem til at hedde herberge), at kontakte det lokale værested, når borger flytter i eget hjem. Vi tænker det som en naturlig forlængelse af bostøtten, der tilbydes borger at værestederne skal synliggøres, så borger kan støttes også derfra. 

I løbet af efteråret tager 3 medarbejdere en uddannelse i CTI-støtte, som er det korte bostøtteprogram i Housing First strategien. Vi forventer i udgangspunktet ikke at skulle bruge det direkte ved borger, men at vi i huset får større viden herom, så vi kan støtte borger og kommunens CTI-medarbejdere. 

God sommer! 

Oasen holder lukket i uge 29, men resten af tiden er der kaffe på kanden. Så velkommen og god sommer til alle! 

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsbrev - december 2021

Her kommer årets sidste nyhedsbrev fra Oasen. Julen står for døren og derefter det nye år.

Statistik
Vores besøgstal er stabilt, men stigende. De seneste 3 måneder har der været 4.066 besøg fordelt på 66 åbningsdage, det giver 61,6 besøg pr. dag. Det er mange, der bruger huset og uden at have lavet statistik herom, virker det til, at det er ensomheden, der er den dominerende sociale udfordring. 
I årets første 10 måneder har der på 200 åbningsdage været i alt 10.958 besøg, svarende til 54,8 besøg pr. dag. 

Lørdagsåben
Gennem det meste af 2021 har vi haft åben også om lørdagen i samme tidsramme som søndagen, kl. 13-16. Coronamidlerne fra Socialstyrelsen hertil stopper med årets udgang, men bestyrelsen har ønsket at forsøge at fortsætte hermed. I 2022 holder vi åben via midler fra vores gavekasse, mens tanken er at støtteforeningen skal forsøge at skaffe midlerne fra 2023. Der kommer 10-25 brugere hver lørdag, det samme antal som bruger huset om søndagen. 

Corona
Coronaen ser ikke ud til at holde brugerne væk, men med de seneste nye restriktioner, kan det hurtigt få nogle til at blive hjemme. Vi er også spændte på hvad ændringerne kommer til at betyde specielt for afvikling af juleaften. Dog, som vi umiddelbart forstår de nye regler, vil vi kunne gennemføre aftenen. Vi har sagt. at der kan komme 50 gæster + frivillige. 
Pt. tilbydes tredje vaccinestik. Ved de to første stik var der en samlet indsats, hvor stikket blev tilbudt bl.a. på Oasen, denne gang skal de udsatte selv reagere og komme til vaccinestederne. Socialafdelingen har dog været ved at arrangere for de mest udsatte, så de kan blive vaccineret lokalt. Tak for det! 

Oplevelsespulje
Som skrevet tidligere har vi fået en flot andel af midlerne givet til det sociale arbejde og som skal bruges i oplevelsesindustrien. Vi har derfor i efteråret kunnet få mange gode oplevelser. 
Der har bl.a. været bustur til Egeskov Slot, julekoncert i Sønderborg og juletur til Ribe, alle ture inkl. forplejning. 
Vi har haft foredrag i Oasen af Karin Dyhr handlende om de psykiatriske udfordringer, og at der er mulighed for at skabe radikale ændringer. 
Dansk top sanger Chris Hart har også været forbi, ligesom Frozen Kingdom ved Brundlund slot er blevet besøgt og vi har været i biografen. 
Mange, næsten for mange, gode oplevelser 
Andre oplevelser er det også blevet til. 
Via PUF-midler fra Socialstyrelsen var knap 30 brugere af sted på sommerhustur ved Thisted. 
Nyligt var det til anledningen, kommunale jule-trompet-band forbi, ført an af CSR-centerleder Henning Iversen. Hyggeligt og samtidig genialt at kunne sige, at kommunen kommer og spiller julemusik for os – det er der god energi i.

Kommunalvalg
Som ved de seneste kommunalvalg havde vi en uge før valget, inviteret politikkerne fra de opstillede partier til valgflæsk og efterfølgende valgdebat. Alle partier var repræsenteret, hvilket gav en fin platform til at drøfte den kommunale socialpolitik. 
Flere brugere havde forberedt spørgsmål, meget blev drøftet og noget nående ikke at blive debatteret. Dejligt var det dog at høre at alle partier forholder sig til forholdene for kommunens udsatte. 

Bestyrelsen
H. Kristian Wollesen har efter 8 år i bestyrelsen valgt at kaste sig over bestyrelsesposter i andet kommunalt regi. H. Kristian blev valgt ind på byrådets mandat og sidenhen indsuppleret i bestyrelsen. Tak for indsatsen! 

Vinterherberg 
Herberget er igen åben, det åbnede pr. 15. november og lukker igen pr. 31. marts. Der er pt. omkring 15 frivillige engagerede i projektet, mens der har været 5 brugere forbi indtil nu. På mange måder synes vi jo, det vil være rart med flere hjemløse, nu da tilbuddet er der. Samtidig glædes vi også over, at behovet tilsyneladende ikke er større. 
I forhold til Corona har vi valgt at køre sammen set up som sidste vinter, hvor der er rengøring om formiddagen, mens alle flader mm. sprittes af hver eftermiddag. 

”4plus” bliver til ”Den Blå Butik”
Som skrevet i vores sidste nyhedsbrev er der sket en større ændring i vores beskæftigelsesprojekt 4plus. Siden 1. juni har projektet grundlæggende bestået af tøjsortering og genbrugsbutikken, mens indsamling og eksport er overgået til Blå Kors Genbrug. 
Vi har brugt tid på at se, hvordan vi ønsker projektet udvikle sig ud fra det behov, vi ser. Jobcenteret bruger ikke vores tilbud om ressourceforløb (tilbydes fortsat), mens der laves flere aftaler, hvor der er fokus på jobafklaring, men støtten aftales individuelt til den enkelte borger, ofte medfølger der mentortimer. 
Som en del af justeringen af projektet til de kommende år, samt at sikre en bedre samhørighed med værestedet, vil projektet fremover blive en direkte del af Oasen. Det betyder bl.a., at vi formelt stopper som socialøkonomisk virksomhed og ændrer navn. I fremtiden vil butikken hedde ”Den Blå Butik” eller bare ”Butikken”. 
Aktiviteterne vil langt på vej være de samme, ligesom vi vil prøve at opprioritere vores systue og lave salgsvare af genbrugstøj og stof. 

Vedligehold
Vores bygninger er jo ikke prangende, fordelen er, at selv mindre tiltag ligner meget. I løbet af efteråret har vi bl.a. fået nyt udhæng. 

Julehygge
I år har vi igen kunnet holde arrangementer op til jul. Det er skønt at kunne samles, da de frivillige normalt kommer på forskellige dage og med forskellige funktioner. 

Tak igen til alle frivillige for den store indsats! 

Tak til alle for samarbejdet gennem året. 

Glædelig Jul og Godt Nytår 
Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard
 

Nyhedsbrev - juli 2021

Kære læser. Velkommen til en ny udgave af vores nyhedsbrev, der desværre er blevet lidt en lang version. Tag det i bidder og læs lidt hver dag den kommende uge ?

Statistik
Nu er vi 6 måneder inde i 2021 og vores besøgstal er ved at nå en form for stabilitet. I 2020 var der store udsving i besøgstallene fra dag til dag, nu er der en tydelig større stabilitet. Dog ser vi stadig at besøgstallene afhænger af corona-smittetrykket. 

I første kvartal har der været 3.207 besøgende fordelt på 63 dage, hvilket giver 50,9 besøgende. Andet kvartal fordeler sig med 2.210 besøgende fordelt på 42 dage, hvilket giver 52,6. Da vi kun har fået tastet registreringerne frem til først af juni er 2. kvartal dog lidt mangelfuld.

Samlet 1. halvår har der været 5.417 besøg fordelt på 105 åbningsdage og et gns. på 51.6 besøgende pr. dag. Der har været 228 individuelle mennesker forbi. 

Vaccine af udsatte
På mange måder har vi en hverdag, der ikke er præget af coronaens dagsorden. Størstedelen af vores faste brugere er enten blevet vaccineret via det officielle vaccinationsprogram eller via det specielt tilrettelagte tilbud til udsatte. Her var kommunes Social og Sundhedsafdeling primusmotor. Med ønsket om at afholde det et sted, som mange ville kunne være trygge ved, blev det afviklet på Oasen. 

Det blev et par meget gode dage, hvor kun 1 udeblev fra første vaccine og 2 fra anden vaccine. Et fremmøde som ingen af vores nabokommuner oplevede tilsvarende. 

De forskellige enheder, der sendte borgere, såsom Socialpsykiatrien, Rusmiddelcenteret og Shelters forsorgshjem sendte eget personale med de borgere, de havde kontakt til og skabte dermed sikkerhed for de enkelte borgere. Fantastisk, at vi kan arbejde sammen på den måde i vores kommune.

Hverdagen
Med vaccinerne i hus har vi med frimodighed smidt mundbind og sat flere stole i caféen. Nu har vi 33 siddepladser. Før coronaen var der 52 pladser, mens der i vinters var 22 pladser. Vi serverer fortsat maden rundt ved de enkelte borde, ligesom vi har meget fokus på håndsprit og overfladeaftørring. Hvad fremtiden bringer ved vi ikke, men jeg tror, vi langt på vej er ved at nå det, der bliver det ”nye normal”.

Noget, der også er blevet bedre mulighed for, er fejring af fødselsdag og andre begivenheder. Når man fylder år, har man retten til, at vi holder en fødselsdagsmarkering, hvilket mange benytter sig af. Så serveres der kage/rundstykker, varm kakao e.lign. Det er en god måde at markere og blive markeret på.
  
Vores mulighed for at sidde med brugerne i samtaler og rådgivning er også blevet noget lettere at håndtere, ligesom der også igen er kommet gang i frisørafdelingen – og nogle lokker var blevet temmelig lange.

Der er også kommet gang i mange af vores aktiviteter igen, noget af det første var afvikling af en udsat Ludo-turnering. Her blev der selvfølgelig uddelt præmie på det efterfølgende brugermøde. 
Der spilles hver dag Ludo og Partners i caféen, så populært, at vi altså har en årlig turnering for begge dele.

Af øvrige sociale aktiviteter er der kommet gang i vores ”syng sammen”, hvor vi mødes og synger sammen en times tid. Der er også gang i linedance og bowling.

Frivillige
I forbindelse med vores årsmøde for støtteforeningen, som blev afholdt 1. juni, blev der lavet optælling af de frivillige som på forskellig vis har ydet en indsats på Oasen det sidste års tid. Til min overraskelse tæller listen igen over 100 frivillige. 

En som ikke engang står på listen, er Edith på 89 år. Hun har troligt i mange år strikket til os, de senere år har vi spurgt hende til at prioritere tæpper, da det er en rigtig god ting at kunne give en hjemløs.

Tak til alle vores frivillige, uden jer ville vi ikke være i stand til at støtte så mange!

Donationer
Som en del af vores drift bruger vi at søge midler fra forskellige fonde, ofte søger vi til inventar og brugsting. For nylig har 2 forskellige kaffeproducenter dog fundet frem til os med en del kaffe. Vi har indgået en uofficiel aftale med Merrild kaffe, som donerer overskud fra brudte kasser. Her har vi også kunnet dele lidt med andre væresteder i andre byer samt Shelters forsorgshjem. 

En dag stod der desuden en bil fra Meny, da en af vores brugere havde sendt ind til dem, at de burde støtte os. Det er sådanne oplevelser der er med til at skabe glæde!

Vinterherberg
Det er nu ved at være nogle måneder siden vi lukkede herberget for sæsonen 2020-21. Det blev en god oplevelse igen at kunne have herberget og endnu mere, at vi fik en økonomisk ramme, som tillod os et setup med et bedre balanceret bagvagtsystem med ansatte til opgaven. 

Der kom 23 forskellige hjemløse til herberget, hvor der tidligere har være omkring 30. Fra sæson til sæson har vi oplevet stor forskel af hvilke grupper af hjemløse, der bruger herberget, men faldet skyldes nok mest at grænserne var lukkede samt at mobiliteten blandt de hjemløse har været mindre under coronaen. 

Et anden spændende tal er belægningen pr. nat i perioden. I sæsonen 2017-18 var der i gns 4,77 hjemløse pr. nat, i 2018-19 var der 3,65, mens der var lukket i 2019-20. I denne sæson var der i gns. 1,04 hjemløse pr. nat. Da vi ser det som en opgave at guide de hjemløse til mere permanent boligløsning, skyldes tallet formentlig flere faktorer, men i hele vinteren har det mod tidligere været muligt at finde forsorgshjempladser. Ligeledes har kommunens akutboliger ikke været fulde som tidligere. Det betyder, at der har sovet en aabenraaborger på herberget i 33 nætter, mod 384 nætter i sæsonen 2018-19.

Efter evaluering er det besluttet, at vi åbner herberget igen den kommende vinter pr. 15. november til 31. marts. Som noget helt nyt fik vi bevilling til 2 år, hvorfor vi allerede nu ved, at vi får de økonomiske midler hertil, som vi har brug for.

4plus
I vores beskæftigelsesprojekt er der sket en større ændring. 4plus er blevet delt i 2 enheder, hvor den ene er blevet en del af Blå Kors Genbrug, mens den anden del fortsat er 4plus. 4plus hører stadig under Oasen.

Det betyder, at indsamlingen af tøj fra containere og håndteringen af lageret er flyttet over i Blå Kors Genbrug, mens alle der har opgaver i sortering, salg og lign. forbliver i 4plus. Vi kan derfor fortsat tilbyde ressource-forløb, virksomhedspraktik m.m., dog vil opgaverne med indsamling af tøjet ikke længere blive en del af de jobmuligheder, vi kan tilbyde. 

Ulrick, som tidligere var daglig leder er også flyttet med over i Blå Kors Genbrugsdelen. Dorte, som mange af jer også kender, har nu ansvaret i 4plus, mens Birgit og Robert også vil kunne kontaktes.

Grundlæggende glædes jeg over tiltaget. Isoleret set for 4plus er det et skridt mod noget mindre, men samlet set for vores Blå Kors, ser jeg tiltaget som en strategisk og meget fornuftig beslutning. Vi ønsker at hjælpe udsatte og tiltaget er med til på landsplan at skabe bedre økonomisk ramme til dette.

Coronamidler
Noget nyt, vi opererer med, er midler, vi modtager i forlængelse af corona-pandemien. Socialstyrelsen og fonde har haft fokus på det sociale arbejde og de udsatte grupper. Det har vi mærket på forskellig vis.

Som det ses af billederne, har vi netop været en tur i Koldinghus. Det kan vi fordi Folketinget har vedtaget at oplevelsesindustrien skal have ekstra støtte. Til det formål har de bedt bl.a. de udsatte grupper om at arrangere oplevelser i Danmark. Vi forventer derfor at kunne komme på en del ture frem til juni 2022.

En anden mulighed, vi har fået, et at kunne holde ”søndagsåben” om lørdagen. Dette kan vi resten af året og til formålet har vi ansat tidligere studerende og hjælpere i herberget.

Sommerhustur
Til september skal vi også på tur. Via midler, vi plejer at søge ved Socialstyrelsen, kan alle brugere inviteres med på tur til området omkring Thisted i 5 dage. For mange er dette årets sommerferie, da de af forskellige årsager ikke er muligt at komme på anden ferie.

En tanke
Håb. På Oasen siger vi, ”alle skal have et håb!”. I de seneste uger har mange danskere gået og håbet, håbet på, at Danmark igen skulle gå hele vejen til et fodbold-EM. På Oasen var overbevisningen så stor, at vi arrangerede storskærm til semifinalen. Der var hygge og lidt at smovse i. 

Desværre gik det ikke vores vej og vores helte måtte rejse hjem én kamp for tidligt. Vi havde et håb, et håb om noget stort. På Oasen arbejder vi med håbet for den enkelte, håb byggende på den enkeltes drømme og muligheder. Desværre oplever mange, at håbet brister, og drømmen går i vasken. 

EM-heltenes drøm brast også, men i stedet for at læne sig tilbage i sorg og fortvivlelse, så var både træner, spillere og pressen allerede dagen derpå i gang med at skabe nye drømme og indgyde nyt håb!

Vi kan bruge denne energi til at sætte et fornyet håb for drømmene, specielt for vores brugere, som drømmer om én gang mere at få bevilget et botilbud på et behandlingshjem. Det kan være fornyet håb om at den næste samtale med ens barn eller måske kommunen ikke ender ud i skænderi og ydmygelse for alle parter. Håbet om at blive inddraget og tilgivet i fællesskabet, også selvom man har udfordringer, der kan være svære for andre at håndtere. 

Tak til EM-heltene, for at lære os mere om håb og drømme, lad og tage det positive med ind i vores hverdag og mødet med hinanden.

Endt uddannelse
På det personlige plan har jeg i juni afsluttet mit 4-årige uddannelsesforløb og fået en professionsbachelor som socialrådgiver. 
Det blev også fejret på Oasen, og jeg fik bl.a. denne hilsen, som vel udtrykker, hvad de mener, jeg har lært…

Til dig, der kom med helt til enden i denne lange nyhed, vil jeg og vi fra Oasen ønske en god sommer!

Værestedsleder
Robert Refslund-Nørgaard
 

 

Nyhedsbrev - februar 2021

Statistik

Et nyt år er startet og i nyhedsbrevet betyder at vi spændt ser tilbage på sidste års besøgstal.
Der har i 2020 været 9.528 besøgende fordelt på 183 dage, hvilket giver 52,1 besøgende i gns. fordelt på 285 unikke besøgende. Af de besøgende har 41 % været kvinder og 59 % mænd.

Tallene bærer præg af Coronaens indtog og ved sammen-ligning med 2019 ses forskellen, her var der 11.594 besøgende fordelt på 201 dage, hvilket gav 57,7 i gns., fordelt på 347 unikke besøgende.

Oasen havde helt lukket fra 14. marts til 5. maj. Det betyder at der ikke har været så mange åbningsdage, men alligevel er der værd at lægge mærke til at der gennem året er registreret 62 færre unikke besøg.
Der viser sig også et andet mønster omkring besøgstallene. I januar og frem til vi lukkede ned i marts var der i gns. 57,5 besøgende pr. dag. I maj og juni var der 46,2 besøgende pr. dag. Igen i november var der 57,7 besøgende og da smittetallet steg i december, faldt besøgstallet til 50 besøgende i gns. pr. dag. Så der er en direkte afspejling af besøgstal alt efter pandemiens udvikling.

Januar 2021 har vi et gns. besøgstal på 47, hvilket igen afspejler nedlukningen i vores samfund.

Julen

I dagene op til jul havde vi forskellige arrangementer, beskrevet i tidligere nyhedsbrev og 4. søndag i advent var der banko og mange ”før julegaver”.

Juledagene bringer mange gode oplevelser på Oasen. I år var ingen undtagelse, men coronaen satte også sit præg. Vi fik mulighed for at uddele overskudsmad fra Føtex, Lidl og Rema 1000, Rugkobbel. Der var rigelig med mad, som vi kunne dele ud juleaftensdag ved middagstid. Omkring 70 af huset kendte og ukendte mennesker kom forbi.

Juleaften havde vi tidligt lagt begrænsning til ca. 50 gæster og 10-15 frivillige. Kort før jul kom en lovbekendtgørelse, så vi max. måtte være 50 brugere og frivillige + ansatte. Vi måtte derfor skuffe nogle med at de ikke kunne deltage, de fik dog mulighed for at hente en julemiddag.

Julesangene og dansen om juletræet blev skiftet ud med et juleeventyr, men generelt fik vi en juleaften, som vi kender den.

2. Juledag havde vi julefrokost med godt 30 deltagere.

Tak til frivillige og donorer for at muliggøre alle julens arrangementer!

Nyt fra projekt Hjemmevicevært

Jan. 2020 fik vi bevilget penge fra Trygfonden til opstart af et projekt vi kalder Hjemmevicevært. Det går ud på at matche frivillige, der vil være der for et andet menneske. Dernæst finder vi brugere som har brug for hjælp evt. til noget praktisk, som hjemmeviceværten og brugeren kan gøre sammen. På den måde opstår der ofte tillid, der danner en god grobund for at en relation kan opbygges. Denne relation og fortrolighed håber vi vil udvikle sig og være til glæde for begge parter. Et af slutmålene i projektet er at kunne samle erfaringerne som inspiration til kommunens § 85 arbejde.
Efter en hård coronapræget opstart oplever vi at antallet af matchede par af hjemmeviceværter og brugere overstiger projektets forventninger. P.t. har vi 11 hjemmeviceværter, der med Corona forholdsregler besøger deres kontakt ca. 1 gang pr. uge. De fortæller, at deres opgaver er alsidige, lige fra fælles planlægning af huslige gøremål til udflugter, men vigtigst er samspillet og respekten for hinanden.

Planerne om at lave fællesprojekter for alle i projektet har vi måttet udsætte pga. forholdene p.t.. I dec. nåede vi dog at få en rigtig hyggelig aften med fællesspisning, quiz, linedance og sang. Det vil vi meget gerne gentage og udvikle på, når tiderne bliver til det.

Nedenfor et citat, som en af hjemmeviceværterne præsenterede for os:

Don't walk behind me:
I may not lead.

Don't walk in front of me:
I may not follow.

Just walk beside me
and be my friend.

Projekt misbrugssamvær

I forlængelse af socialministeriets coronahjælpepakker på det sociale område, har vi kunnet prioritere 11 arbejdstimer om ugen i sidste halvdel af 2020 og hele 2021 til en medarbejder, der arbejder målrettet på at motivere vores misbrugere til at ændre og gerne stoppe i deres misbrug. Vi har aftale med rusmiddelcenteret om samarbejde til at støtte de enkelte borgere bedst muligt. Vi har nu mulighed for at prioritere en vigtig del af vores arbejde. Der er pt. 7 i forløb, samt 2 som gerne vil ind i projektet, men ikke er helt klar endnu. Desværre har brugerne ikke ønsket at bruge samspilsmuligheden til rus-middelcenteret, men vi håber på at det kommer. Nogle bruger allerede rusmiddelcenteret, men ønsker at holde tingene afskilt.

Vinter herberg

Herberget fungerer godt. Bagvagterne gør et godt arbejde og der er en god stabil gruppe frivillige. Desværre er der kun få brugere, meget få…. Det skyldes nok flere ting, såsom at vi først åbner kl. 19.30 – 08.00, at grænserne er lukkede og at de hjemløse også er mindre mobile grundet Corona.
Samtidig har vi haft nogle borgere, som vi har måttet bede om ikke at komme, da de har været for ustabile i deres misbrug. Vi har kæmpet for at få midler til herberget og Social og Sundhedsudvalgsformanden har skrevet til ministeren herom og så står vi trods midler alligevel og må afvise borgere.

JydskeVestkysten har skrevet en lille artikel, som findes her: Forsorgshjem for hjemløse: Vi er helt fyldt op.

Hverdagen i værestedet

Værestedet må trods nedlukningen af Danmark holde åben og ikke er underlagt forsamlingsforbuddet.

Vi holder afstand og hvor der før Corona var 52 siddepladser i caféen, så er der nu 22. Afstand, afskærmning, håndsprit og desinfektionsvæske er termer vi nu jonglerer med på hverdagsbasis. Vi har heldigvis endnu ikke haft coroaen inden døre, i hvert ikke noget vi kender til.

Her pr. 1. februar startede en ny socialrådgiver studerende i 5 måneders praktik. Normalt plejer vi at have 2 studerende, denne gang har vi fået 1. Vi oplever det som en berigelse med de studerende. De giver os mulighed for at støtte brugerne med ”socialrådgivning”, som vi ellers vil have svært at finde ressourcer til. En anden vigtig rolle er, at de kan se på vores arbejde med ”friske øjne” og ”reflektere højlydt”. Det giver mulighed for at vi hele tiden bliver holdt ansvarlige i vores faglighed og værdier i mødet med brugerne.

Pr. 1. marts kan vi også byde velkommen til en ny social-faglig medarbejder i en 7 måneders stilling, med fokus på at lave projekter i samvær med brugerne.

4plus

Modsat værestedet, så holder vores tøjgenbrugsprojekt coronapause. Butikken holder lukket, som øvrige forretninger, men vi henter fortsat tøj og nogle frivillige kommer også i opdelte grupper for at sortere og holde butikken klar til åbning. For mange af de frivillige handler det også om samvær og kampen mod ensomhed.

En tanke

En kollega sendte et billede fra Bovlund kirke. De har skrevet ”HÅB”, hvilket kan lede tankerne hen på meget.

Vi er mange der håber coronavaccinerne virker, så vi kan få en mere normal hverdag.

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsbrev - december 2020

Det er nu dagen, før dagen, før dagen. Julen står for døren, vi glæder os til at fejre juleaften med 50 gæster og frivillige.

Statistik

Årsskifte er lig med status og opgørelser. Vi kan dog ikke helt opgøre tal, før de er en realitet, men alligevel. Året 2020 opgjort frem til 15. dec. 2020 har et besøgstal der afspejler at landet er ramt af Corona. Der er registeret besøgende på 174 åbningsdage, med et gns. besøgende på 52,2, fordelt på 285 unikke besøg. Samlet besøgstal har været 9.084 personer, hvilket er omkring 4.000 besøg under normalen.

Besøgstallet pr. 15. nov. til 15. dec. er højere end gns., her har der været 56,6 pr. dag registreret på 23 åbningsdage.  

Vi har heldigvis være skånet for kendte tilfælde af Corona blandt brugerne, hvilket også betyder at vi ikke har haft smittespredning i huset. Det er vi taknemmelige for.

Vinterherberget

Herberget er kommet godt i gang. Vi har de frivillige der er behov for og muligheden for at skabe gode rammer med ansatte bagvagter giver en større ro i hverdagen i Oasen. Der er dog ikke så mange brugere som tidligere, sidste nat var der 3 logerende, ofte vil der være 6-7 her op til jul. Måske det skyldes ændrede mønstre blandt de hjemløse i en coronatid, måske det hænger sammen med at vi ikke er synlige nok efter at have været lukket sidste år. Der er nok flere ting i spil, men politiet ved vi er der og pressen har også fortalt herom. Herberget træffes på 7462 6535.

Julehygge

Vi har den sidste måned hygget lidt mere end normalt og fået skabt lidt julestemning. Der er mange som bærer med her, lige fra en bruger, som sørger for el-lyd ved bordene, til fælles arrangement hvor der er lavet dekorationer.

Der har været julebanko, med præmier fra mange af byens erhvervsdrivende – vi oplever at gågadens butikker giver flotte gaver til os.

Før nedlukningen af vores kommune havde vi besøg af til dagen opkaldt ”Blå Kors Messing Trioen”. Gruppen består af Henning, kommunalansat i Aabenraa, Jens Morten fra musikskolen og lidt Tønder kommune, samt Ole, gift med kommunaltansat Vibeke, der er manager for trioen. Til deres verdenspræmiere spillede de med stor afstand for knap 30 koncertgæster af huset. En meget hyggelig og prisværdig koncert. Det kan da kaldes at kommunen kommer til borgerne. Tak for det!

Julen

Vi er ved at gøre klar til juledagene, hvor der er forskellige gode tiltag, men også mange lukkedage.

23. dec. til aften henter vi overskudsmad fra Føtex, Lidl og Rema 1000, vi har vurderet, at det kan gøres på en coronaværdig måde og håber derfor at kunne dele julemad ud til 40-50 af kommunens udsatte.

24. dec. starter med direkte radio kl. 7.10 på P4-Syd. Kl. 12.00 deles overskudsmaden ud og kl 17.00 starter juleaftensfejringen.

Julemiddagen består i år af doneret and og flæskesteg efterfulgt af risalamande. Julegaven bliver nok afløret i JydskeVestkysten en af dagene, men kan fortælle så meget, at udover donationen af ænder har Rema 1000 Rugkobbel søgt julegave til os via  KFI Erhvervsdrivende Fond. Vi kommer til at give den største julegave i Oasens historie.

Grundet Conora restriktioner kan vi kun være 50 brugere og frivillige juleaften. Det gør ondt, da vi ved at mange kommer til at sidde selv denne aften, modsat glædes vi over muligheden for at kunne fejre med 50 fremfor helt at skulle aflyse.

2. juledag holder vi en mere intern julefokost, hvor det mest er husets faste brugere der deltager.

Med dette nyhedsbrev vil vi fra Den Blå Oase ønske alle en Glædelig Jul og Godt Nytår, med tak for samarbejde og støtte i arbejdet.

Værestedsleder

Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsbrev - arkiv 2018-2019

Oktober 2019

Statistik:

Der har i årets første 9 mdr. været 9.172 besøgende fordelt på 157 registreringsdage, hvilket giver 58,4 besøgende i gns., fordelt på 338 unikke besøgende.

Det er altid spændende at se på besøgstallet, for på den ene side betyder det noget for vores eksistensberettigelse at have mange besøgende, så både kommunen og Blå Kors kan se, at de for noget for den støtte vi modtager. På den anden side, så er vores vision at bekæmpe udsathed og ensomhed….

Ansættelser:

Som mange har set, har vi opslået en stilling som socialfaglig medarbejder i en 1½ års projektstilling startende pr. 1. januar 2020. Dette er blevet muligt via midler fra Trygfonden, som giver 15 timer til et projekt under titlen ”hjemmeviceværter”. Vi ønsker med stillingen at lave et projekt omkring mødet med den udsatte borger, samt bruge frivillige ind i dette. Derudover ligger der 15 timer i stillingen, som skal bruges direkte ind i Oasen. Midlerne hertil kommer fra Blå Kors.

Her i efteråret er det muligt at have Ulla Tychsen ansat i en socialfaglig stilling for 3 mdr., samt Claus Dahl i 2 mdr. i en pedellignende stilling. Begge vil være i huset resten af året. Vi nyder alle godt af Ulla og Claus tilstedeværelse. Ansættelserne har været muligt hovedsageligt pga. besparelser på personale tidligere på året.

Årets ludoturnering og Banko:

Igen dette efterår har vi afhold ludoturnering og efterfølgende præmie uddeling ved brugermødet.

Ligeledes har vi her i november afviklet Banko med mange flotte præmier doneret hovedsageligt fra butikker i hele kommunen. Det er dejligt at opleve støtte på den måde.

Jubilæum:

I 2020 fejrer Blå Kors sin 125-års fødselsdag i Danmark, dette officielt 1. februar, hvor jeg har hørt det kan betale sig at besøge genbrugsbutikkerne. Tættest på Oasen er jo genbrug på Tøndervej.

Overvej også at blive medlem i Blå Kors, da der så venter et brag af en fødselsdagsfejring til maj i Odense. Hvis du bliver medlem inden maj i 2020, så kan du deltage gratis.

Den Blå Oase har også fødselsdag i 2020, her bliver vi 25 år, hvilket vi forsøger at fejre 29. august. Der kommer mere om dette i løbet af foråret.

Nu vi er ved datoerne, så er der årsmøde i støtteforeningen tirsdag 19 marts er kl. 19.00. Velkommen.

Samarbejdsaftale med kommunen:

Blå Kors har siden sin start søgt samarbejde med kommunen og over årene oplever vi dette mere og mere konstruktiv og positivt. Som et synligt bevis herfor har vi sammen opdateret samarbejdsaftalen, som ligger til grund for samarbejdet. Den nuværende aftale var en åremålsaftale løbende til udgangen af 2020. I den nye aftale er ikke lavet som en åremålsaftale og afspejler derfor også den gensidige tillid mellem os. Aftalen blev underskrevet på det årlige dialogmøde mellem vores bestyrelse og Social & Sundhedsudvalget repræsenteret ved formand Karsten Meyer Olesen og næstformand Bent Sørensen, ligesom forvaltningen var flot repræsenteret ved bl.a. den nye social- og sundhedsdirektør, Karen Storgaard Larsen og vores daglige kontakt ind i forvaltningen afdelingsleder Bjarne Ibsen.

Barnets Blå hus:

Mange har fulgt med i at Blå Kors har søgt midler til at oprette et ”Barnets Blå hus” i Aabenraa kommunen. Dialogen med kommunen har været god og konstruktiv, men desværre blev projektet ikke tilgodeset i puljen ved Socialstyrelsen, hvor midlerne skulle komme fra.

Blå Kors glædes over at de eksisterende huse kan fortsætte og at der kan åbnes et nyt i Slagelse. Vi må så håbe på kunne komme i betragtning ved en senere uddeling.

Sommerhus:

Vi har til gengæld brugt midlerne fra Socialstyrelsen til at holde sommerhustur for. Samlet var vi 21 personer på Lolland og Falster, hvor vi skal boede på et lejrsted. Hovedattraktionen var Knuthenborg Safari, men vi var også på alt fra kunstmuseum til Gedser remisse samt glaspusteri. Underholdningen stod en af vores lejede busser for, eftersom den, som det ses på billedet, ikke har forstået miljøudfordringen.

4plus:

Tilværelsen i 4plus leves i sin vante gænge. Der har hen over sommeren været mange i ressourceforløb, hvorimod kommunen pt. ikke gør så meget brug af dette tilbud. Der er også omsat meget tøj. Samlet forventer vi et flot økonomisk resultat, som igen kan komme brugerne til gode. Alle med deres gang i 4plus betegnes medarbejdere, så det må være på sin plads at omforme et kendt ordsprog til: Mange medarbejderes indsat, gør et stort 4plus!

Herberget åbner ikke til vinter:

Efter vi i august meldte ud at vi ikke så os økonimisk i stand til at åbne herberget denne vinter, har der været mange henvendelser af forskellig art. Der er kommet alt fra spørgsmål om lukningen af Den Blå Oase (værestedets drift er dog ikke ramt af dette)  til politikkere som både lokalt og national vil arbejde for at  det ikke bliver en permanent lukning. Medierne har også fulgt sagen  tæt.

Det eneste der ikke er kommet, er penge til at drive herberget for. Vi  er nu ved at få sat rammen så vi kan hjælpe de  hjemløse som kommer, til alternativer.

Juleaften:

Igen i år kan vi tilbyde at fejre juleaften den 24. december på Oasen. Fejringen starter allerede kl 12.00, hvor vi kan uddele overskudsmad fra Føtex, Lidl og Rema 1000. Dette gælder også de som ikke deltager juleaften.

Gæsterne til juleaften tager samlet til julegudstjeneste i Sct. Nicolai kirke og herefter er der fejring fra kl. 17.30 i Oasen. Tilmelding skal ske til kontoret.

 

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsmail august 2019

Statistik:
Som sidste år havde vi igen i år lukket i uge 30, hvor kun 4plus var åben. Der er derfor ikke registreret besøgstal, men flere har været forbi og hilse på i butikken i stedet for. I ugerne 31 og 32 har der været et lavt besøgstal, med 530 besøg fordelt på 141 hoveder, hvilket giver et gns. på 53 personer.

Når jeg kalder det et lavt besøgstal, er det fordi det gensnitlige besøgstal for hele første kvartal er på 59,6 besøgende. Her har der været 6.075 besøg fordelt på 286 hoveder. Optællingen dækker over registreringer af 102 åbningsdage. I første halve år af 2018 har vi kun registreret 52 besøgende i gns. pr. dag. Dette skyldes dog at vores registrering ikke har været optimal det meste af 2018, men tallet modsvarer fint besøgstallet for 1. halvår i 2017, hvor der blev registreret 59,7 besøg pr. dag på 119 dage.

Kanotur:

Desværre så vi os nødsaget til at aflyse kanoturen sidst i juni. Den var i år lagt i de sidste dage inden skolernes sommerferie, hvilket vanskeliggjorde tilbuddet for børnefamilierne. Der var dog en del af husets brugere tilmeld, men kort før vi skulle i vandet måtte flere melde afbud og vi blev for få til at gennemføre.

Sommerhus:
Til gengæld har vi fået midler fra Socialstyrelsen til at drage i sommerhus. Med denne donation i baghånden går turen 27 september og 5 dage frem til Lolland og Falster, hvor vi skal bo på et lejrsted. Hovedattraktionen er en tur i Knuthenborg Safari.

Herberget åbner ikke til vinter:
I løbet af de seneste måneder har vi drøftet arbejdsbyrden og økonomien ved at drive herberget. Vi har haft nogle fantastiske frivillige og deraf også et rigtig godt team til at drive herberget i løbet af sidste sæson, ligesom også tidligere sæsoner har været præget af fantastiske indsatser.

Tak til alle jer frivilige som har bidraget her!

Alligevel ser vi os nødsaget til ikke at åbne i den kommende sæson, da vi ikke med den nuværrende økonomi kan drive herberget under nogle vilkår som også er rimelige for det lønnede personale og værestedets generelle drift.

Herberget drives for et tilskud fra Socialstyrelsen og har derfor ingen direkte økonomisk sammenhæng med kommunens bidrag til vores drifttilskud for værestedet. Det betyder at vi stort set skal drive herberget for midlerne fra Socialstyrelsen, men her rækker pengene ikke til at få sammenhæng mellem den måde vi driver herberget på og den reelle udgift.

Der er undersøgt mange muligheder for at finde midlerne, ligesom ændring af måden at drive herberget på er blevet drøftet. Kommunen har også positivt været med i den sidste del af drøftelsen.  

Konklusioen er derfor blevet at Den Blå Oase har besluttet ikke at søge midler ved Socialstyrelsen til at drive herberg for den kommende sæson, da en evt.bevilling ikke vil modsvare vores behov. Hvad der sker de kommende år er der ikke taget stilling til.

4plus:
Sommeren har også gjort sit indtog i 4plus, men da hverken ansatte eller frivillige er til at stoppe, har butikken haft åben som normalt gennem hele sommeren. Danskerne har også beriget os med meget tøj, så et læs tøj måtte sendes til eksport uden hensyn til at Ulrick nød sin ferie. Igen et eksempel på vores fantastiske frivilliges indsats.

Gratis mad:

Samarbejdet med Fødevarebanken har nu været i gang i nogen tid og vi glædes hver torsdag over de fine varer vi får ind af døren. En stor del af maden bruges i køkkenet, hvor specielt grønsager og mælkeprodukter bidrager til større og billigere variation af maden. Derudover bruges en del til uddeling fra vores ”Stop spildmad” projekt. Her kommer mange torsdag eftermiddag for at få madvarer til at supplere deres køleskab.

Dagligdagen:
Der er mange gode oplevelser i hverdagen på Oasen, grundlæggende er vi som ansatte på en af Danmarks bedste arbejdspladser. Mennesker kommer, som dem de er og med det liv, de nu engang har i rygsækken. Der er mange gode livsoplevelser og erfaringer og mange triste skæbner. Meget af dette deler de med os og vi er så privilegerede, at få lov at følges med dem en periode af deres liv – en daglig gave.

Som jeg sidder her og skriver med åben dør fra kontoret og ud i værestedet, jeg kan følge og hilse på dem der kommer og går. Jeg kan glædes over at kende og blive kendt ved. En spørger til min ferie og slutter med et ”velkommen hjem igen”. 

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsmail juni 2019

Statistik:

Efter et 2018 med faldende besøgstal, hvilket nok skyldes et reelt fald, men mest at vores fokus på at få registreret stabilt i dagens løb, er besøgstallet i 1. kvartal af 2019 meget højt. Der er registreret 2.949 besøgende fordelt på 222 borgere, hvilket giver et gns. på 59 besøgende pr. dag. Sidste år var der i gns. 54,5 besøgende pr. dag.

Det er sket:

Det svære:

Samtidig med at vi glædes over at så mange benytter sig af Den Blå Oases tilbud, gør det også ondt at hhv. i april og maj er 2 af vores faste brugere gået bort. Det gør ondt at miste dem man holder af, dette gælder også i ”Oase-familien”. Som noget nyt har vi fået opsat en lille mindehylde, skænket af en bruger. Her vil et lys fremover brænde for den afdøde i perioden mellem vedkommende dør og der har været begravelse.

Partners:

Som noget nyt bliver der i foråret arrangeret Partners turnering. Som i vores Ludo turnering, som afholdes i efteråret, har vores tidligere leder Hanne, evner her og satte sig da også med sin makker Lea på øverste skammel.

Bestyrelsen:

Ved årets generalforsamling i støtteforeningen, afholdt i marts, blev Erik Sennels valgt til at fortsætte i bestyrelsen. Tak til alle som støtter arbejdet gennem støtteforeningen. Bestyrelsen har dog alligevel stået med ændringer, da vores næstformand Bethina S. Hansen og Kresten Kragh-Shmidt begge er stoppet og Blå Kors hovedbestyrelsen har udpeget Jens ”Brumme” Poulsen, som er indgået som næstformand, samt Maria Luff Manco. Vi takker for indsatsen til de afgående og glædes over de nye og kvalificerede kræfter. Formand er fortsat Erik Dencker Andersen og sidste medlem er tidligere byrådsmedlem H. Kristian Wollesen. 

Herberget:

Nødherberget blev lukket med udgangen af marts og vi er nu i proces med den afsluttende evaluering og ser frem mod om det er muligt igen at give tilbuddet næste vinter. Vi har i år haft mange borgere med komplekse udfordringer, hvilket sammen med en mild vinter nok har medvirket til at belægningen kun har været på gns. 3,65 hjemløse pr. nat fordelt på 30 borgere, mod 4,7 hjemløse pr natfordelt på 31 personer i sidste sæson.

4plus:

4plus er jo en socialøkonomisk virksomhed og kører sin egen økonomi. Her gik vi ind i 2018 med et underskud, grundet udefrakommende faktorer. Året sluttede dog rigtig flot med et nulregnskab (reelt overskud), hvorfor vi i år har mulighed for at drømme lidt og gøre nogle tiltag fra ønskelisten.

Vi oplever samtidig at kommunen for alvor bruger tilbuddet om at lave ressourceforløb ved os, hvilket vi glædes over. Tøjsektoren og medarbejderne gør sig det fortsat godt.

Frivilligfest:

Dagen før Grundlovsdag have vi årets frivilligfest, hvor vi fejrer vores frivillige. Omkring 70 brugere og frivillige mødte op til en hyggelig aften, hvor køkkenet diskede op med pulled pork og Kurt Leth kom med ”kaffen”. Kurt fortalte om mange af de mennesker, han har fået lov at møde og viderebragte deres historie. Det var alle historier om at livet udvikler sig på mange måder, med op og nedture, som vi kender det fra vores eget og Oasens liv.

Det sker:

Gratis mad:

I påsken modtog vi overskudsmad fra Lidl og mere end 30 borgere kom onsdag før Skærtorsdag og hentede af herlighederne. Tak til Lidl for at på den måde at give disse borgere en bedre Påske.

Siden sidst i marts har vi desuden lavet en aftale med Fødevarebanken. Maden fra dem bruges i køkkenet og desuden sammen med den overskudsmad vi på ugebasis modtager fra Lidl og Rema1000, Rugkobbel, uddeles til brugerne af Den Blå Oases samlede tilbud.

Donationer:
I løbet af året modtager vi forskellige donationer, nogle som gaver direkte til arbejdet og andre efter vi har søgt konkrete ting ved fonde. Disse midler er en vigtig del for at kunne drive arbejdet.

Sidst i april modtog vi bl.a. ved Odd Fellow logen en donation, hvor første prioriteringen er en trailer til brug for Oasens drift og tøjindsamlingen i 4plus. 

Tak til alle som støtter arbejdet også økonomisk.

Oasekoret:

Da vores dygtige korleder har ønsket en pause fra korarbejdet, har vi sat vores ambitioner for dette på pause. I mellemtiden har vi lavet en ”syng sammen” eftermiddag om onsdagen. Dette har vist sig som et godt initiativ til stor glæde.

Vi har også fået sat gang i noget gymnastik om tirsdagen, samt dart om mandagen. Sammen med bowling, torsdag og fælles gåtur om fredagen, har vi et socialt organiseret tilbud hver dag i ugens løb. Desuden er der fortsat de mere sporadiske tilbud, såsom Kahoot, dagens quiz og fødselsdagsfejringer mm. 

Det skal ske:

Kanotur:

Efter et års pause skal vi atter på kanotur, denne gang i de sidste dage af uge 26. Vi satser på godt vejr og mange til at ro bådene. Som tidligere satser vi på at sejle fra Rens til næsten Tønder. Turen er åben, så om I kender nogle i udsatte gruppen, så inviter dem til at tage kontakt.

Ferie på Oasen:

Som sidste år holder værestedet lukket i uge 30 inklusiv søndagen både før og efter. I den øvrige del af sommeren er åbningstiderne som normalt.

4plus holder åben hele sommeren, dette også i uge 30.

Sommerhus:

Når vi kommer på den anden side af skolernes sommerferie, planlægger vi atter at skulle i sommerhus. Tid og sted er fortsat noget usikker, da vi fortsat afventer svar fra Socialstyrelsen om tilskud til dette samt kanoturen. Økonomien afgør også ambitionsniveauet.  

Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsmail december 2018

Årets sidste nyhedsbrev er også årets julehilsen fra os alle på Den Blå Oase. Året har budt på mange oplevelser, både gode og udfordrende. Ja, reelle problemer har mange af vores brugere også oplevet.

Statistik:

I november har vi været beæret med 1.367 besøgende fordelt på 183 borgere, hvilket giver et gns. på 57 besøgende pr. dag fordelt på 24 dages registrering. Årets første 11 måneder har beriget os med 11.039 besøgende fordelt på 203 registreringsdage og en gns. besøgstal på 54,4 pr. dag. Med kun en måned tilbage af året giver det også en indikation af årets samlede besøgstal.

Det er sket:

Mistet:

En meget sørgelig ting er at vi i år har måttet sige farvel til 2 af vores brugere og i fredags døde Lissi, som var ansat i flexjob. Det er rigtig hårdt at skulle sige farvel til mennesker, man deler livet med i Oasen. Tilbage står de gode stunder og samvær som fik lov at være.

Oase-koret:

Det sker jævnlig at vi får mulighed for at komme rundt og fortælle om arbejdet på Oasen. Også I december har vi fået lov til dette, på billedet synger Oase-koret ved en adventssamling i Bolderslev.

Det sker:

Nødherberget:

Igen i år har vi fået midler fra socialstyrelsen til at drive vinterherberg. Vi glædes over mange frivillige, som har stået klar til at være en del af opgaven. Her i november og december har vagterne næsten kæmpet om at få lov at komme på vagt. Det er jo fantastisk at være en del af. Efter at have haft 1-2 hjemløse i begyndelsen er der nu 5 brugere af tilbuddet og om det går som tidligere år bliver der fyldt (8 pladser) inden årets udgang.

4plus:

Har tirsdag læsset årets sidste læs til tøj til eksport og er ved at være klar til jul. I butikken er alle julekasserne fremme og modsat alle andre butikker, som sælger juleudstyr til ½ pris, er det i forvejen så billigt, at billigere vil kaldes for gaver.

Det skal ske:

Overskudsmad:

Igen i år forventer vi at få julemad fra forskellige dagligvarer butikker. I år har vi samarbejde med Føtex, Lidl og Rema 1000. Det betyder at vi atter i år kan dele julemad ud til de mest udsatte på juleaftensdag kl 12.00.

Det er fantastisk at lokale dagligvare butikker på den måde betænker dem, som kun har lidt i juletiden.

Juleaften og 2. juledag:

Juleaften lukker vi igen dørene op for at fejre juleaften med de udsatte. Der er nu næsten 80 gæster og mere end 20 frivillige på listen. Det er fantastisk at så mange vil hjælpe juleaften og at så mange vil bruge tilbuddet. Samtidig afspejler det noget trist i samfundet. Julen er en hård tid for mange, økonomisk men også socialt. Brudte bånd til familie og venner synliggøres og følelserne kan være svære at håndtere. Det har vi set meget af igen i år.

2. juledag holder vi vores traditionelle julefrokost med op til 50 deltagere. Dette arrangement er en intern julefejring, hvor det hovedsageligt er brugerne fra huset som deltager, modsat juleaften, hvor mange gæster ikke er en fast del af husets hverdag.

Glædelig Jul:

Med tak til alle som følger og lever med i dagligdagen i og omkring Den Blå Oase skal årets sidste nyhedsbrev afsluttes med samme bibelvers, som er givet til alle vores fantastiske frivillige, det står i Esajas 7, 14: ”Men Herren skal give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.” Julens budskab handler om håb!

 

Glædelig Jul og Godt Nytår ønskes fra Den Blå Oase,
værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

Nyhedsmail oktober 2018

Statistik:

I årets første 3 kvartaler har vi haft 8.594 besøgende fordelt på 323 borgere, hvilket giver et gns. på 53.7 besøgende pr. dag fordelt på 160 dages registrering. I 3 kvartal isoleret har der været 3.033 borgere fordelt på 53 registreringsdage og en gns. besøgstal på 57.2 pr. dag.

Fra vores statistik kan vi se at antallet af unge brugere af værestedets tilbud ikke er så højt, at de unge kun i mindre omfang besøger værestedet. Nogle bruger dog ressourcerene fra Oasen, uden at møde fysisk op.

Vi funderer ofte over dette og har ikke noget endegyldigt svar, men noget kan skyldes at mange unge ikke ser sig som ”misbruger”, men ”forbruger”. Der ligger også noget i selvforståelsen omkring det at være socialt udsat, hvor den unge kan opleve mestring af eget liv, mens omverdenen ser øget udsathed.

Det er sket:

Sommeren: Også på Oasen har vi oplevet en dejlig sommer, hvor verandaområdet er blevet flittigt brugt. Der har været en generel god stemning, hvilket nok også hænger sammen med de gode vejrforhold.

I år valgte vi at holde Oasen helt lukket i uge 30, det er en del år siden, det sidst er sket. 4plus havde dog åben med både indsamling af tøj og salg fra butikken. Vi har været noget spændte på hvilken betydning det ville have for den enkelte og oplever at det er gået ok. For ferieafviklingen for personale har det klart været en fordel.

Ny plæneklipper: Hvad gør man, når plæneklipperen mister snoren? Man sender 2 mand afsted efter en ny!
De kom dog retur med en anden maskine, da plæneklippermanden gerne ville støtte Den Blå Oases aktiviteter. Ja, så bliver man jo både glad og taknemmelig.

Sommerhus: Igen i år pakkede vi 2 minibusser og kørte i sommerhus til Ringkøbing, hvor et lukket plejehjem udgør det som udlejningshus. Det er en fantastisk uge for dem som er afsted, for nogle er det årets ferie.

Dagene bruges i et afstressende tempo, med et dagligt udflugtsmål. Maden laver man sammen og hyggen er ligeledes delt ud som et fællesansvar. Tak en god for tur!

Det sker:

Fødselsdagsfejring: Når man har sin gang på Den Blå Oase, bliver man en del af familien. Det betyder også at vi fejrer fødselsdag sammen og for hinanden. I en årrække har det været samlet, til en fællesfødselsdag sidst på måneden, men nu er vi igen begyndt at fejre det på dagen eller i samme uge.

Fødselsdagen består enten af rundstykker med ost til formiddag eller kage om eftermiddagen, ligesom vi synger fødselsdagssang.
En sidegevinst er at vi spiser samlet omkring fødselaren og dermed øges det sociale samvær.

Frivilliges bidrag: Mange frivillige har deres gang på Oasen, nogle kommer hver uge, måske endda flere gange om ugen, mens andre har færre timer at bidrage med. Med så mange frivillige kommer også mange kompetencer i spil. F.eks har én har været på kursus og blevet udlært som underviser i brug af hjertestarter, så vi alle kan blive klædt bedre på, dersom vi får brug for det en dag. En anden har lige startet op med dartspil hver mandag formiddag.

Jo, vi har så mange gode mennesker, som støtter med meget synlige opgaver og andre, som gør forskellen i baggrunden. Tak til jer alle!

4plus: Tøjcontainerne bliver ved med at modtage donationer af folks tøj og diverse småting, som DVD og nips. Som det kan læses i bl.a. JydskeVestkysten føler vi dog, at der er kommet en ny spiller ind på banen, da Arwos nu også samler tøj ind i hele Aabenraa kommune. De ønsker kun at modtage affaldstøj, men dels kan det læses at Hr og Fru Danmark også bruger løsningen til mere end affaldstøjet. Ligeledes har både vi og Røde Kors, samt nok de fleste andre på markedet, gode muligheder for at omsætte også affaldstøjet med en økonomisk gevinst.
Vi bruger omsætningen til at støtte socialt udsatte borgere i 4plus.

Boliger: Vi har 18 boliger som vi udlejer, heraf nogle i samarbejde med kommunen. Efter en periode med manglende udlejning af flere lejligheder har vi nu kun en dobbeltværelseslejlighed stående tom. Der er en god stemning, som også skinnede igennem i et nyligt afviklet beboermøde.

Det skal ske:

Visionsdag: Den står lige for døren fredag 26. okt. Vi glæder os til en fredag, hvor bestyrelsen kommer helt tæt på brugere, frivillige og ansatte. Det er en dag hvor alle kan komme til orde og bestyrelsen kan blive klogere på hverdagen.

Nødovernatning: Vi har nu fået bevillingen til at drive vinterherberg igen i perioden fra 15. november og frem til 31. marts. Det betyder at vi er i gang med at finde frivillige til opgaven, vi skal bruge op mod 40 frivillige.

Samtidig er vi ved at gøre klar på loftet, så vi kan tage imod de hjemløse. Vi hører ofte fra vores brugere at de hjemløse er ved at være synlige i bybilledet. Den anden morgen kom en tidligere hjemløs og sagde at han havde set 4 på sin vej, via gågaden, ned til Oasen.

Vintertid: Vi går ind i den kolde tid, så på Oasen prøver vi at skabe lidt ekstra hygge, her hjælper maddonationer (som fra Føtex ved DHL løbet), nogle som kommer med blomster og strikkeklubben, som kommer forbi og sidder og strikker i Oasen. Det hele giver lidt ekstra rengøring, men med en fantastisk brugerfrivillig, som hver dag klarer toiletter og værested, skal den store gulvvasker kun sjældent frem.

 

Faste aktiviteter.

Oasens sangkor øver hver onsdag kl. 13.00–15.00.

Bowling hver torsdag kl 13.00-15.00 (pris 20 kr.).

Dart hver mandag kl 10.00.

Gåture hver fredag kl 13.00.

Fødselsdag efter aftale.

Seniorgruppen mødes på 1. sal torsdag, kl. 17.00 – 18.00.

Skrevet af Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

 

Nyhedsmail juli 2018

Statistik:

I årets første 6 måneder har vi haft 4.824 besøgende fordelt på 281 borgere, hvilket giver et gns. på 51.3 besøgende pr. dag. Der har været et stigende besøgstal hen over foråret og i juni måned er der registreret 1.082 besøgende fordelt på 137 individuelle borgere, hvilket giver et gns. på 54,1 besøgende pr. dag.

Der er registreret 59,5 % mænd og 40,5 % kvinder.

Som nævnt i sidste nyhedsbrev kæmper vi lidt med at få registreret på daglig basis. Vi har dog øge fokus herpå, hvorfor stigningen af besøgende også kan afspejle dette.

Det er sket:

Frivilligfest:

Sidst i juni havde vi årets sommerfest eller frivilligfest. Dagen, hvor vi fejre vores frivillige for den store indsats, som de yder på Oasen. Vi var ca. 60 samlet til fejringen, hvor også nogle brugere af huset deltog, for at markere og takke de frivillige. Som ansat bliver man helt lykkelig, at man kan arbejde sammen med så mange frivillige, som er her fordi de vil brugerne af tilbuddet.

Der er registreret ca. 115 frivillige, heraf kommer nogle flere gange om ugen, mens andre kommer få gange. En frivillig juleaften tæller som frivillig og den enkelte frivillige skal være inaktiv mere end et år for at blive slettet på listen. Derfor kommer græsplænen stadig til at se ud som her:

Vi har derfor brug for flere frivillige hænder, specielt nogle pedel-, køkken- og salgs-lignende hænder, men generelt bare frivillige hænder, som vil vores brugere. Spred budskabet!

Det sker:

Sommeren:

Der er sommer i Danmark og der mærker vi også på Oasen. I 4plus arbejdes der i normalt tempo i de svale bygninger, mens Oasens gæster langt på vej er flyttet ud i solen. Godt vejr giver som bekendt godt humør og vi oplever at der er mere glæde og overskud med færre udfordringer til følge.

Om 4plus:

Der er for tiden 5 borgere i ressourceforløb i 4plus, hvilket vi er glade for. 4plus ønsker at være en enhed som støtter borgere i forskellige jobafklarende og jobaktiverende forløb, her spiller ressourceforløbene en central rolle.

Ulrick Steffensen beretter at 4plus sædvanen tro har gang i lidt af hvert og beskæftiger en fantastisk flok af vidt forskellige mennesker.

Vi har for nylig ændret en smule på måden vi læsser genbrugstøj til eksport, for ikke at slide for meget på de frivillige, der velvilligt kommer og hjælper når vi læsser lastbil. Vi håber meget, at den nye metode viser sig værende skånsom og effektiv.

Hele sommeren kører vi naturligvis også ud og tømmer tøjcontainere. Hvis det bliver en varm sommer, bruger folk mere tid ude end inde, med at rydde op i skabe og skuffer, så for 4plus, er en solrig sommer ikke nødvendigvis det bedste ?. For alle os der arbejder i 4plus, forholder det sig ikke nødvendigvis sådan.

Bestyrelsen:

Bestyrelsen er nu kommet helt i arbejdstøjet efter formandsskiftet og indgår som en god og aktiv del af ledelsen i hverdagen, samt forholder sig til og udstikker retningslinjer for aktiviteterne samt rammerne for Oasens.Bestyrelsen består af: Formand Erik D Andersen, Næstformand Bethina S Hansen, Hans Kristian Wollesen, Kresten Kragh-Schmidt, Erik Sennels og Robert Refslund-Nørgaard.

Det skal ske:

Sommerferien:

Oasen holder i år lukket i uge 30, inkl. søndagen på begge sider heraf. At vi holder lukket i år skyldes at det er en god måde at få afviklet noget ferie ved personalet. Sidste sommer havde vi ikke lukket med det resultat, at vi i en længere periode kørte med mindre personale og frivillige. Det slider hårdt på arbejdskraften. Vi vil efterfølgende evaluere på fordele og ulemper ved at lukke helt ned.

4plus har dog åbent hele sommeren inkl. uge 30. Skulle der mod forventning komme enkelte lukkedage grundet personalemangel, vil vi informere om det i butikken og på vores Facebookside.

Så vel mødt i vores Genbrugsbutik også i uge 30.

Nødovernatning:

Bestyrelsen har evalueret sidste sæsons nødherberg og glædes over at mange brugte tilbuddet, derfor er det også vedtaget at der søges igen til næste sæson. Så om Socialstyrelsen bevilliger på den ansøgning, vi så småt er begyndt at arbejde med, forventer vi at have herberget åben fra 15. november og frem til 31. marts.

Kanotur og sommerhus:

Årets sommerhustur bliver 3-7. september og igen i år skal vi til et sommerhus nær Ringkøbing. For at kunne deltage skal man være bruger af huset og allerede nu har 10 skrevet sig på listen og betalt de 500 kr, det koster at deltage. Desværre får vi ingen puljemidler, men forsøger at finde nogle eksterne donationer, da det ellers belaster vores økonomi en del.

Nye Socialrådgiver studerende:

3. september bliver også dagen hvor vi modtager de nye socialrådgiver studerende, som jo er i praktik i 5 måneder af gangen. Denne gang får vi glædes af Didde og Mads, mens vi sagde farvel til Henriette 22. juni.

Faste aktiviteter.

Oasens sangkor øver hver onsdag kl. 13 – 15. - alle er velkomne.

Bowling hver torsdag kl 13 - 15. pris 20 kr.

Fællesfødselsdag sidste onsdag i måneden for alle som har haft fødselsdag i den forgangne måned.

Seniorgruppen mødes på 1. sal, torsdage, kl. 17 – 18.

 

Skrevet af Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

 

Nyhedsbrev maj 2018

Statistik:

Vi har nu de endelige besøgstal for 2017 og her er der et lille fald i forhold til 2016.

Året 2017 har budt på 13.740 besøgende, mod 14.654 i 2016. Antallet af forskellige personer er ligeledes faldet fra 533 personer til 432 personer. Omregnet til besøgende pr. dag bliver det 55 mod 59 i 2016.

Besøgshyppigheden er en jævn fordeling over hele året, dog med et fald hen sidst på året. Samlet indikerer det at behovet for værestedet overordnet er lige stort hen over året.

I bestyrelsen har vi drøftet tallene og hvad faldet kan skyldes. Mens vi er oplever at der er et reelt fald, tror vi dog af den største del af udsvinget skyldes, at vi ikke har været så gode til at få registreret kontinuerligt. Dette har vi derfor opstrammet procedurerne for.

Det er sket:

Juledagene:

Julen 2017 blev igen nogle herlige dage med mange begivenheder. Juleaften var vi ca. 90 personer, hvoraf ca. 20 havde en eller anden form for frivillig opgave. 2. juledag blev der holdt den årlige julefrokost med ca. 50 deltagere.

Som et supplement til julebordet fik vi flotte donationer af mad fra Lidl, Føtex og Løvbjerg. Maden blev dels delt ud juleaftensdag, ligesom alle julegæster fik mulighed for at få forsyninger. Det var en god oplevelse at butikkerne på den måde tænker på de udsatte i vores kommune.

Formandsskifte i bestyrelsen:

Den Blå Oase har sin egen bestyrelse bestående af 5 stemmeberettigede medlemmer og værestedslederen. Efter 12 år i bestyrelsen, heraf 11 som formand, har Preben K Mogensen valgt at udtræde af bestyrelsen. Preben har været meget vellidt på Oasen, hvilket også blev visuelt, da mange deltog ved en intern afskedsreception dagen før Skærtorsdag. Stor tak til dig Preben, for din store indsats på Den Blå Oase.

Som nyt bestyrelsesmedlem er Erik Dencker Andersen indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig med Erik Dencker Andersen som formand og Bethina S Hansen som næstformand. Erik er gået på pension fra en opgave som præst i Frikirken i Aabenraa og sidder nu bl.a. i menighedsrådet i Aabenraa sogn. Velkommen til!

Køkkenlukning:

3. januar konstaterede vi sammen en lækage på et fjernvarmerør, hvorefter EUC, som udlejer af vores bygninger, gik i gang med at finde årsagen. Arbejdet greb hurtigt om sig og inden længe var der gravet op til både varmerør, vand forsyning og ikke mindst kloakken. Med en åben kloak fulgte også nye husdyr, som fødevarestyrelsen ikke ser forenelige med madlavning, så efter vi henvendte os til dem, blev køkkenet lukket. Med 2 timers varsel blev der bestilt pizza, så dagens middag var reddet.

Det var bestemt ikke et ønske senarie, men håndværkerne var glade, da de så kunne grave ind i køkkenet og skrifte gamle rør og opdaterer alle slags rør. Samtidig oplevede vi den velvillighed fra andre, som vi oplever så mange positive gange på Oasen. EUC tilbød at deres kokkeelever kunne lave mad til os i perioden, det gavn dem nogen erfaring og hjalp os i nødens stund. Efter 7 uger kunne vi genåbne køkken og alle de andre rum som blev berørt af situationen. Nu har vi et køkken mm med nye rør og delvis nye klinker.  

Årsmøde:
20. marts havde vi årsmøde for Oasen, hvor Preben formelt stoppede som formand. Årets beretninger kunne fortælle om en samlet Blå Oase som fungerer rigtig godt, vi oplever en stor tilfredshed fra brugerne og velvillighed fra vores frivillige, hvor der pt. er registreret ca. 115, som på den ene eller anden måde har givet en hånd med inden for det sidste års tid.

Tak til alle som på forskellig vis giver en hånd med!

Økonomisk klarede Oasen den i mål med balance i regnskabet, mens 4Plus kom ud af året med et mindre underskud.

Nødovernatning:

Sidst i dette tilbageblik skal også nævnes vores nødherberg, som lukkede med udgangen af marts måned. Vi har i år oplevet stigende efterspørgsel sidst i december tilb februar. Samlet har der været 4.86 personer pr. nat fordelt på max 8 sengepladser. Samlet har vi oplevet en stigning fra sidste år hvor der var 4,77 i gns. pr. nat. Modsat sidste år oplevede vi i år ikke mange af de helt unge i misbrug, mens der var flere EU borgere forbi i søgen efter arbejde. Vagterne i år har atter bestået af frivillige, det er fantastisk at opleve den opbakning der har været til også på denne måde at støtte de socialt udsatte.

Det sker:

Fremskudt indsats:

Gennem det meste af et år har vi haft en kommunal sagsbehandler fra Visitation og Rehabilitering i fremskudte indsat, hvor en sagsbehandler er på Oasen 2 timer om ugen. Vi har nu evalueret ordningen med kommunen og lavet den mere permanent. Vi glædes meget over at borgerne oplever at kommunen på den måde vil dem og for os er det blevet så meget lettere at ”spille kommunen god”, som er et af vore interne visioner.

Brugerråd:

På Oasen har vi et brugerråd, hvortil der af husets brugere vælges medlemmer i foråret. Vi havde et hyggeligt brugermøde og der blev stemt 5 gengangere ind samt 2 suppleanter. Glædeligt at opleve at brugerne engagerer sig på denne måde.

Det skal ske:

Stop madspild:

Blå Kors har på landsplan en dialog med Lidl om at modtage deres datovarer, aftalen er endnu på skrivebordet, men vi håber at det kan blive et supplement til aftalen vi har med Ringgården i Skrydstrup.

Vi havde håbet at indførelsen af madspild kunne spare nogle penge. Det gør det kun i et lille omfang, men til gengæld har vi fået mulighed for stort set hver dag at servere noget grønt til maden, hvilket er blevet meget positivt modtaget.

Recovery kursus:

På Oasen arbejder vi recovery orientret og i marts havde vi kursus i tilgangen for alle i huset. Fredag 26. maj kl 13-15 er der opsamlingskursus for det samme. Vi ser frem til dagen og at vi på den måde kan blive flere som forstår og møder brugerne på en ensartet måde.

Kanotur og sommerhus:

Desværre har vi i år ikke kunnet søge penge i den pulje vi bruger for at afvikle kanotur i juni og sommerhustur i september. Det har betydet at vi har valgt at aflyse kanoturen, mens vi vil forsøge at finde midler i sommerhusturen via driften eller eksterne donationer.

Faste aktiviteter.

Oasens sangkor øver hver onsdag kl. 13 – 15. alle er velkomne.

Bowling hver torsdag kl 13 - 15. pris 20 kr.

NA holder møder på 1. sal tirsdage kl. 19 – 20 er pt. på standby.

Seniorgruppen mødes på 1. sal, torsdage, kl. 17 – 18.

Skrevet af Værestedsleder Robert Refslund-Nørgaard

 

Kontakt

Den Blå Oase
Sønderport 49
6200 Aabenraa

Tlf.: 74 62 65 35

oasen@blaakors.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 8.30-15.00
Lørdag: Lukket
Søndag: 13.00-16.00

Find medarbejder
den blå oase