Den Blå Mølle har seks lønnede medarbejdere, som alle brænder for at hjælpe de socialt dårligst stillede mennesker i Danmark, så som psykisk sårbare, fysisk nedslidte, ensomme og mennesker med misbrug. For os er det at arbejde på Den Blå Mølle mere end et arbejde.

Du kan møde mange forskellige mennesker på Den Blå Mølle - brugere, frivillige og medarbejdere mellem hinanden. Hvis du skal have fat i en af de faste, lønnede medarbejdere, er det os, du skal spejde efter:

Yvonne Thorø Iversen

Leder af Den Blå Mølle

Tlf.: 23 33 34 47

yti@blaakors.dk

yvonne

Ejnar Kenneth Larsen

Tlf.: 61 24 14 45

ekl@blaakors.dk

ejnar

Heidi Bräuner

heidi bräuner

Dorte Lauridsen

Dorte Lauridsen

Birgit Rahbek

Birgit Rahbek