Alle mennesker har værdi

Blå Kors Varmestue Hernings værdigrundlag bygger på det kristne livs- og menneskesyn, hvilket betyder, at ethvert menneske er skabt i Guds billede, og at alle mennesker er ligeværdige.

Den overordnede målsætning for varmestuen er at være et åbent ikke-behandlende omsorgs- og værested for personer med særlige sociale vanskeligheder, grundet misbrug, ensomhed, hjemløshed, psykiatriske lidelser m.m.

Vores daglige arbejde bygger på fem værdier:

 • Ligeværd
 • Omsorg
 • Nærvær
 • Faglighed
 • Fokus på ressourcer

Vi ønsker, at vores brugere skal føle sig hjemme og opleve at blive mødt af ligeværdige medarbejdere, der udstråler omsorg for den enkelte og respekt for brugerens livsstil og levevilkår.

På Varmestuen er vi bevidste om, at vores værdier skal kunne aflæses i det daglige arbejde. Det skal skinne igennem, hver gang vi åbner dørene for mennesker med svære sociale problemer som misbrug, psykisk sygdom, mangel på bolig, arbejde og kontakt til familien.

Vores værdier er ikke bare fine ord. Vi har defineret, hvordan vi arbejder med dem på tre forskellige områder:

 1. I relation til brugerne
 2. Internt i vores egen organisation
 3. Eksternt i forhold til vores samarbejdspartnere

I relation til varmestuens brugere betyder 'ligeværd, omsorg og nærvær' at:

 1. Medarbejderne på varmestuen ønsker at indgå i en ligeværdig relation til den enkelte bruger
 2. Medarbejderne på varmestuen ønsker at møde brugerne med ærlighed, åbenhed og ægte velvilje
 3. Medarbejderne på varmestuen ønsker at møde brugeren med respekt for dennes livsvalg og holdninger samt blive mødt med en gensidig respekt.
 4. Medarbejderne på varmestuen ønsker at tage brugeren alvorligt
 5. Medarbejderne på varmestuen ønsker at støtte og hjælpe brugeren med udgangspunkt i den enkeltes behov og sådan, at det fremmer den enkeltes mulighed for at agere selv (hjælp til selvhjælp)
 6. Medarbejderne på varmestuen ønsker at vise nærvær og fællesskab gennem empati, rummelighed og troværdighed
 7. Medarbejderne på varmestuen ønsker at skabe et inkluderende og positivt fællesskab.
 8. Medarbejderne på varmestuen ønsker at lytte til brugerne, når de har behov for at blive hørt.

I relation til varmestuens brugere betyder 'faglighed' at:

 1. Medarbejderne på varmestuen ønsker at medvirke til en udredning for at afklare de behov brugeren har
 2. Medarbejderne på varmestuen ønsker ikke at fratage brugeren det personlige ansvar
 3. Medarbejderne på varmestuen ønsker handle ud fra viden og erfaringer – ikke så meget personlige følelser

I relation til varmestuens brugere betyder 'fokus på ressourcer' at:

 1. Medarbejderne på varmestuen ser de ressourcer brugerne har for at klare et liv i kaos og sætter ord på det over for den enkelte, for at fremme tro på egen formåen
 2. Medarbejderne på varmestuen er overbeviste om, at alle mennesker har nye muligheder, som kan give håb
 3. Medarbejderne på varmestuen er overbeviste om, at alle har mulighed for en ny begyndelse - fysisk, psykisk, socialt og åndeligt

Internt i vores egen organisation betyder 'ligeværd, omsorg og nærvær' at:

 1. Medarbejderne på varmestuen ønsker at skabe et inkluderende og positivt arbejdsfælles-skab
 2. Medarbejderne på varmestuen ønsker at møde hinanden med respekt og at blive mødt med respekt
 3. Medarbejderne på varmestuen ønsker at indgå i en ligeværdig relation
 4. Medarbejderne på varmestuen ønsker at vise nærvær og fællesskab gennem respekt, rummelighed og troværdighed

Internt i vores egen organisation betyder 'faglighed og fokus på ressourcer' at:

 1. Medarbejderne på varmestuen er villige til personlig udvikling
 2. Medarbejderne på varmestuen er forandringsvillige og ser udfordringer som mulighed for udvikling
 3. Medarbejderne på varmestuen ser de ressourcer, der er i organisationen og forsøger at bruge dem mest hensigtsmæssigt
 4. Varmestuen vil sikre en høj grad af personlige og faglige kompetencer hos alle medarbejdere

Eksternt i forhold til vores samarbejdspartnere betyder 'ligeværd, omsorg og nærvær' at:

 1. Medarbejderne på varmestuen respekter samarbejdspartnere og indgår ligeværdigt i et samarbejde
 2. Medarbejderne på varmestuen møder samarbejdspartnere med respekt, ærlighed og troværdighed

Eksternt i forhold til vores samarbejdspartnere betyder 'faglighed og fokus på ressourcer' at:

 1. Alle ydelser skal være kendetegnet af åbenhed, høj faglighed og klare mål
 2. Vi vil anvende veldokumenterede faglige metoder
 3. Vi vil være en dynamisk organisation med fokus på forandring og nytænkning
 4. Vi vil være kendt som en troværdig organisation, som gør det, vi siger, vi gør
Kontakt

Kontakt

Blå Kors Varmestue Herning
Bethaniagade 30
7400 Herning
Tlf.: 88 44 17 18
varmestuen@blaakors.dk

Leder Anders Stagis
sta@blaakors.dk