Blå Kors Danmarks økonomiske rådgivning og frivillige rådgivere arbejder ud fra følgende ” Værdier i praksis – etiske principper”:

  • Vi tager udgangspunkt i vores medmenneskers håb og drømme
  • Vi møder medmennesker med åbenhed, tillid og respekt
  • Vi støtter medmennesker i at tage ansvar for eget liv og sin egen situation
  • Vi møder medmennesket før rollen og ser på den samlede livssituation
  • Vi følger op, så indsatsen er den rette

Blå Kors Danmark udfører økonomisk rådgivning på baggrund af kvalitetsmodellen for vederlagsfri og frivillig økonomi- og gældsrådgivning udarbejdet af Den Nationale Vidensfunktion. Find vores kvalitetsmodel her.