Egåhus er en mellemstation for dig, som er i hjemløshed. Måske er du uden bolig eller kan af særlige grunde ikke være i din nuværende bolig. Hos os kan du komme direkte fra gaden. Vi vil gerne møde dig med forståelse for det at være landet i hjemløshed.  

Aftaler vi, at du flytter ind hos os, vil vi hjælpe dig med at få overblik over, hvilke udfordringer, der har gjort, at du nu er i en hjemløsheds situation, eller ikke kan være i din bolig, samt hvilke udfordringer hjemløsheden kan have bragt med sig. 

Opholdet

På Egåhus er vores opgave at hjælpe dig ud af hjemløsheden og de problemer, du kan have i den sammenhæng. Under opholdet på Egåhus arbejder vi sammen med dig for at afvikle de forhold, der kan stå i vejen for, at du kommer ud af hjemløsheden. Det kan f.eks. omhandle økonomisk kaos, rusmiddelproblematikker, psykisk mistrivsel, begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet, mangel på interesser, komplekse relationer eller andet.

Med udgangspunkt i netop dine udfordringer aftaler vi, hvad din hverdag skal indeholde, og på hvilken måde du kan indgå i de daglige gøremål i huset. Vi har også forskellige tilbud på Egåhus. Derudover benytter vi så vidt muligt de tilbud, som kan være relevante for dig i lokalområdet såvel kommunale som private. 

Når du bor på Egåhus er det ikke tilladt at indtage rusmidler på noget tidspunkt – hverken i eller udenfor huset. Det er heller ikke tilladt at opholde sig påvirket på stedet. Har du et forbrug af rusmidler, mens du bor på Egåhus, er det udskrivningsgrund.

Til gengæld vil vi rigtig gerne støtte og hjælpe dig, hvis du oplever, at det er udfordrende at holde dig fra rusmidler. Du og din kontaktperson vil sammen lægge en plan for, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dig videre på vejen mod en tilværelse uden rusmidler.

Udflytning

På Egåhus vil vi gerne hjælpe dig videre i egen bolig så hurtigt som muligt. Når du er flyttet ind på Egåhus, vil vi derfor sammen med dig sætte gang i boligsøgning samt inddrage din hjemkommune som noget af det første.

Vi støtter dig i at få afklaret om du har behov for støtte i den nye bolig og hjælper dig med at søge kommunen om dette.

Ved udflytning fra Egåhus er vi behjælpelige med at få gang i de tiltag, du har brug for f.eks. ansøgning til studie, start på praktik, kendskab til lokalområdets muligheder, boligindretning og evt. genopbyggelse af relationer til familiemedlemmer eller støttende venner.  

Faciliteter 

Bygningen har 29 enkeltværelser, de fleste med eget bad. Udover tre store fælleskøkkener er der mindre fælles køkkener som beboerne kan lave mad i hvis dette ønskes. Der er et par opholdsstuer, hvor beboerne kan mødes aftener og weekender og se TV, spille spil eller anden social fællesskab.

Der er flere steder med mulighed for tøjvask i huset og der er mulighed for indendørs såvel som udendørs aktiviteter. Vores store have giver rig mulighed for boldspil, lejrbål, nyttehave og blomsterbed m.m.

Hverdagen

I fællesskab mellem beboere og personale sørger vi for, at Egåhus fungerer i det daglige angående vedligeholdelse, rengøring, oprydning, madlavning, havearbejde og andre huslige opgaver. Disse ting vil du indgå i ud fra en aftale med dig om, hvad der aktuelt skal være dit (med)ansvarsområde. 

Vi har fokus på, hvordan du i rette tempo og med rette udfordringer kan hjælpes til en meningsfuld hverdag med indhold og oplevelsen af, at der er noget, du er god til. 

Hos os vil din hverdag være med stabil døgnrytme, og indholdet vil være en træning for dig for at kunne bo i egen bolig.

Rygepolitik

På Egåhus er det ikke tilladt at ryge indendørs, i stedet henvises til de udendørs faciliteter. 

Stof- og alkoholfrit område

Egåhus er et stof- og alkoholfrit område på baggrund af overordnede hensigter:

  • For dig, der er uden misbrug, skal opholdet på Egåhus så vidt mulig ikke give anledning til at starte misbrug.
  • For dig, der er på vej ud af misbrug, får du mulighed for med støtte fra os og eventuelt i samarbejde med den kommunale behandling at komme helt ud af misbrug.
  • Endelig vil vi gennem opholdet gerne motivere dig, der har været i misbrug til at fastholde afholdenhed. Desværre er hjemløshed og misbrug ofte forbundet, hvorfor misbrug kan skabe høj risiko for gentagen hjemløshed.

Kontakt

Skærmbillede 2023-02-09 kl. 06.59.31.png