Er Blå Kors Behandlingscenter det rigtige tilbud for din borger? Vi tilbyder intensiv og ambulant behandling til voksne med alkoholproblemer med integreret familieterapi og særskilt rådgivning/terapi til pårørende.

Vi er et behandlingstilbud til borgere, som er blevet afhængige af alkohol og har også tilbud til pårørende.

Blå Kors Behandlingscenter tilbyder behandlingsforløb til målgruppen borgere med alkoholafhængighed og støtte til deres pårørende. Vi behandler også sidemisbrug af andre stoffer end alkohol og også borgere med comorbiditet i form af psykiatriske problemstillinger.

Ambulant eller intensiv alkoholbehandling

Behandlingstilbuddet er enten ambulante forløb eller intensive dag- og eller døgnbehandlingsforløb. I alle forløb inddrager vi konsekvent familie eller andre pårørende, idet vi har erfaret, at det giver den bedste effekt af behandlingen.

Vi arbejder med helhedsorienteret relationsbehandling med fokus på det hele menneske, den hele familie og det gode liv.

Derfor samarbejder vi i behandlingsforløbet ikke kun med kommunens visitator/alkoholrådgiver, men også med kommunens socialforvaltning, praktiserende læger, psykiatriaske afdelinger m.v.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os for uddybende informationer, sparring omkring en borger eller andet.

Ring til os på tlf. 43 99 01 67
E-mail til: mail@bkbc.dk

 

Brochure

Evidensbaserede metoder og feedback

Vi tilbyder et helhedsorienteret forløb tilpasset hver enkelt bruger.

Vi indleder alle forløb med en grundig udredning hvor vi også screener for psykiatriske og psykologiske problemstillinger, så disse kan blive behandlet sideløbende med afhængighedsproblemet. Ofte er disse problemstillinger baggrunden for at en misbrugsproblematik er udviklet og det giver ikke mening kun at behandle for misbruget.

I behandlingsforløbet anvender vi evidensbaserede metoder og vi kvalitetssikrer løbende behandlingsforløbet med Feedback Inquiry Treatment, som sikrer at vi har fokus på de relevante problemstillinger og at der sker en udvikling for borgeren.

Udredning

Vi bliver ofte benyttet af kommuner til at gennemføre et egentligt udredningsforløb, mhp at kommunen kan få et godt grundlag for at vurdere hvad borgerne har af behandlingsbehov.

I behandlingsforløbet indgår også fysisk genoptræning og diverse motionsaktiviteter, mentaltræning og psykoedukation.

Vi har fokus på den langsigtede plan og det indebærer, at vi sikrer et tæt samarbejde med  kommunens forskellige afdelinger under hele forløbet og at der tidligt i forløbet arbejdes med processen der skal sættes i gang efter endt misbrugsbehandling.

Takster

Takster fra 1/1-23-30/4-23

Kommunen betaler typisk for alkoholbehandling i Danmark.

Blå Kors Behandlingscenter modtager hovedsagelig mennesker hvis behandling er betalt af kommunerne, men vi kan også modtage selvbetalere eller folk der får behandlingen betalt af arbejdsgiver eller forsikringsselskab.

  • Intensiv døgnbehandling pr. døgn: 1565 kr. 

  • Dobbeltfokuseret døgnbehandling pr. døgn: 1648 kr.  

  • Akut afrusning: 4639 kr.

  • Kortlægning: 4523 kr.

  • Ambulant takst pr. måned: 4541 kr.

Kontakt

Blå Kors Behandlingscenter Taastrup
Jernbane Allé 11A
2630 Taastrup

Tlf. 43 99 01 67
info@bkbc.dk 

Åbningstider
Mandag og torsdag: Kl. 8.00-19.00
Tirsdag, onsdag og fredag: kl. 8.00-15.00

Telefontider
Mandag og torsdag: Kl. 8.00-16.00
Tirsdag, onsdag og fredag: Kl. 8.00-15.00
Tlf.: 43 99 01 67

Antabusudlevering
Mandag og torsdag: kl 11.30-12.00 samt 15.15-19.00
Tirsdag, onsdag og fredag: kl. 11.30-12.00

Vi bor få hundrede meter fra S-togsstationen i Taastrup. Her er gode faciliteter og hyggelige rammer – lige nabo til os finder du Blå Kors Pensionat Taastrup. Du er altid velkommen til at kigge ind.

Taastrup Behandlingscenter