I Blå Kors arbejder vi ud fra et kristent menneskesyn. Derudover har vi tre værdier for vores arbejde: Nærvær, faglighed og nye muligheder.

Det kristne menneskesyn

Blå Kors Rold Skov er en del af Blå Kors Danmark. Det er en diakonal hjælpeorganisation, hvis arbejde udspringer af det kristne budskab om næstekærlighed. Det kristne menneskesyn forpligter os på at hjælpe vores medmennesker.gennem aktive handlinger (diakoni).

Vi tror, at ethvert menneske er skabt i Guds billede. Det betyder, at alle er lige meget værd, og alle har lige ret til hjælp, uanset hvor man kommer fra, hvad man tror på, og hvad man tidligere i sit liv har gjort.

Vi prøver at møde mennesker åbent og uden fordømmelse, der hvor de er i deres liv lige nu, og med respekt for deres egen livsindstilling.

Se Blå Kors Danmarks værdier og menneskesyn (pdf)

Værdier i hverdagen

Blå Kors har desuden fokus på tre værdier, som præger vores arbejde i dagligdagen: Nærvær, faglighed og nye muligheder.

Nærvær:

 • At indgå i en ligeværdig relation mellem mennesker.
 • Vores fællesskab er inkluderende og positivt.
 • Nærvær og fællesskab viser vi gennem respekt, rummelighed, ærlighed og troværdighed.
 • Den, som søger hjælp hos os, skal opleve sig set og hørt.

Faglighed:

 • Personlige og faglige kompetencer hos medarbejdere.
 • Åbenhed, høj faglighed og klare mål for vore ydelser.
 • Veldokumenterede faglige metoder.
 • Fokus på forandring og nytænkning.
 • Troværdighed: Vi gør det, vi siger, at vi gør.

Nye muligheder

 • Vi har forventninger til mødet mellem mennesker.
 • Vi er overbeviste om, at alle mennesker har nye muligheder.
 • Vi ønsker at sætte folk fri af misbrug, skyld og skam.
 • Alle har mulighed for en ny begyndelse - fysisk, psykisk, socialt og åndeligt.

Kontakt

Blå Kors Rold Skov
Høftemarksvej 1
9510 Arden

Tlf.: 98 56 25 55

Find medarbejder
rold skov (10).jpg