Blå Kors Rold Skov tilbyder et helhedsorienteret forløb for mennesker, som er skadet psykisk, fysisk og socialt på grund af misbrug. Vi har plads til 46 beboere efter Servicelovens § 85, § 101, § 103, § 107, § 108, § 110 samt Sundhedslovens § 141 og Straffuldbyrdelsesloven § 78.

Se Socialtilsynets afsluttende rapport

Se samarbejdsaftale for døgn-alkoholbehandling

Det kan vi

Medarbejderne på Blå Kors Rold Skov er kendetegnet af faglige kompetencer, menneskelig omsorg og lang erfaring i at møde mennesker med misbrug - ofte kombineret med personlighedsforstyrrelser. Vi kan hjælpe beboerne til at få struktur på hverdagen og motivere dem til forandring. Vi tager individuelle hensyn og kan ofte rumme mennesker, der er svære at rumme andre steder.

Vi tilbyder:

 • Afrusning med tilknyttet sygeplejerske
 • Forandringsgruppe og individuel terapi 
 • Systemisk tilgang med fokus på relationer
 • Fast tilknyttet psykiater og samarbejde med lægehuset om sundhed
 • NADA 5-punktsbehandling
 • Neurofeedback
 • Fast kontaktperson, opholdsplan og netværksmøder
 • Aktivitetstilbud, der målrettet styrker selvværd og relationelle kompetencer
 • Sund kost med individuelle hensyn
 • Musik, sport, motion og naturoplevelser

Kontakt os og hør, om vi kan hjælpe din borger

Ring til souschef Birgit Blum Andresen på tlf. 98 56 25 25 og forhør dig, om Blå Kors Rold Skov er det rette sted for den borger, du sidder med. Ellers hjælper vi gerne med andre muligheder.

Rold Skov logofoto

Døgnpriser i 2024

Priser for ophold

SEL § 107 og § 108 - 1.557 kr.

SEL § 101 og SUL § 141 - 1.781 kr.

SEL § 110 Ophold og afrusning - 1.921 kr.

 

Dagspriser (pr. time)

SEL § 101 og SUL §141 - 695 kr.

§ 85 - 462 kr.

Selvbetaling

I de fleste tilfælde betaler kommunen for et behandlingstilbud på Blå Kors Rold Skov, men det er også muligt for borgeren selv, for arbejdsgiveren eller forsikringen at betale. Kontakt Blå Kors Rold Skov og hør mere.

Revisionspåtegnet taksterklæring for § 110

Ledelseserklæring

Målgruppe

Blå Kors Rold Skov er godkendt efter Serviceloven § 101, § 107, § 108 og § 110 samt Sundhedslovens § 141 og tilbyder ophold med differentieret indhold, afhængig af borgerens mål for opholdet. Borgere kan indskrives til korte eller længerevarende midlertidige ophold samt varige ophold.

Målgruppen er ved indskrivning kendetegnet ved:

 • at være reelt eller funktionelt hjemløse
 • ikke at kunne fastholdes i ambulante behandlingssystemer
 • et misbrug, der ofte er kombineret  med andre komplekse og psykiatriske problematikker
 • behov for fysisk og psykisk restitution samt somatisk udredning
 • mangelfuld egenomsorg

Støtte til afrusning

Blå Kors Rold Skov tilbyder støtte til afrusning efter Servicelovens § 110, hvor vi selv har visitationsretten, ofte efter henvisning fra samarbejdspartnere. Der er plads til to personer i vores skærmede afrusningsafdeling ad gangen. Afrusningsforløbet varer op til 10 dage og sker under tilsyn af en sygeplejerske.

Blå Kors Rold Skov er godkendt efter Servicelovens § 103 og kan også modtage borgere i dagtilbud, arbejdsprøvning eller lignende. 

Øvrige muligheder

På Blå Kors Rold Skov modtager vi også borgere med lettere psykiatriske lidelser samt borgere med fysiske og kognitive alkoholskader.

Der er døgnbemanding på stedet, men borgerne skal  være selvhjulpne.

Blå Kors Rold Skov kan også modtage borgere i dagtilbud, arbejdsprøvning eller lignende. Kontakt os for mere information på tlf. 98 56 25 55.

rold skov (1).jpg

Visitation

Kommunen visiterer til ophold efter Servicelovens § 101, 107- og 108-ophold samt ophold efter Sundhedslovens § 141. Der er selvmøderprincip til Servicelovens § 110-pladser..

Henvendelse sker ofte fra borgeren, pårørende, sagsbehandler, sygehus, misbrugscenter eller lignende.

Forbesøg og samtale

Borgeren tilbydes et forbesøg og/eller en forsamtale for at sikre, at tilbuddet fra Blå Kors Rold Skov svarer til borgerens behov. Vi afstemmer forventninger og svarer på spørgsmål, så borgeren kan træffe en beslutning på baggrund af sine egne oplevelser.

Ansvar for visitation

Kommunen visiterer til ophold efter Servicelovens § 101, 107- og 108-ophold samt ophold efter Sundhedslovens § 141.

Visitation til § 110-ophold ligger hos forstanderen for Blå Kors Rold Skov.

Løbende overvejelser om, hvordan tilbuddet matcher

Ved forskellige møder/konferencer vurderer vi løbende, om der er behov for at korrigere stedets tilbud. Vi vurderer bl.a., om der evt. er behov for at inddrage eksterne aktører.

Desuden er vi på forkant med, hvilken prioritering der evt. kan være for nye indskrivninger i forhold til beboersammensætning.

Når vi samarbejder med kommuner og andre, udveksler vi erfaringer. Det kan være med til at pege på temaer, som borgeren i samarbejde med sin kontaktperson kan arbejde videre med.

rold skov (15).jpg

Kontakt

Blå Kors Rold Skov
Høftemarksvej 1
9510 Arden

Tlf.: 98 56 25 55

Find medarbejder
rold skov (10).jpg