Blå Kors Behandlingscenter Taastrup er en foreningsejet institution, som ledes af en bestyrelse med fem medlemmer.

Bestyrelsens sammensætning

  •  Formand: Maria Rosted Smith
  •  Bestyrelsesmedlem: Dan Månsson – udpeget af Blå Kors Danmark
  •  Bestyrelsesmedlem: Ole Bjørn Andersen - udpeget af Blå Kors Danmark
  •  Bestyrelsesmedlem: Mette Gagner – kommunal repræsentant
  •  Bestyrelsesmedlem: Ken Petersson– kommunal repræsentant

Forstanderen og en medarbejderrepræsentant deltager i bestyrelsens møder.

Spørgsmål til Blå Kors Behandlingscenters bestyrelse?

Kontakt formand, Maria Rosted Smith på e-mail: mard@km.dk