Et netværk af kirker, der rækker ud sammen

Kirkernes Sociale Arbejde (KSA) er et landsdækkende netværk af kirker, der gør en forskel sammen ved at være en udstrakt hånd til dem, der kæmper med udfordringer i livet. Vil din kirke også være med til at gøre en forskel sammen med andre kirker i din by eller ud fra jeres kirke? Så vil KSA gerne støtte og inspireres med jer. KSA ønsker at dele og samle viden på tværs af projekter, kirkesamfund og organisationer, som inspirerer til at omsætte kristne værdier og menneskesyn til menighedsdiakoni i praksis.

Blå Kors Danmark bakker op om arbejdet og indgår i et partnerskab.

Kirkernes Sociale Arbejde findes i dag i Silkeborg, Aarhus og Græsted og har forskellige tilbud om hjælp afhængig af gruppen af frivillige.

Kirkernes Sociale Arbejde - Nationalt

Kirkernes Sociale Arbejdes nationale arbejde ønsker at udruste kirker og frivillige til at gøre en større forskel sammen. Gennem det nationale arbejde støttes og styrkes de lokale afdelinger, så de kan gøre, hvad de er bedst til. På siden finder du ressourcer, der støtter frivillige og ledere til praktisk og lokal diakoni.

Kirkernes Sociale Arbejde - Lokalt

De lokale afdelinger i Kirkernes Sociale Arbejde arbejder for at gøre en konkret og lokal indsats i deres by. Gennem tilbud som Praktisk Hjælp, PsykologCare og Økonomisk Rådgivning gør de lokale afdelinger en forskel for mere en 500 borgere årligt. Besøg de lokale afdelinger nedenfor og lær mere om deres arbejde.

Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg

Samarbejdet i Silkeborg startede som det første i netværket i 2013. Her arbejder man sammen om seks forskellige indsatser, bl.a. Økonomisk Rådgivning og Maddeling. Du kan læse mere på deres side.

Besøg
ksa silkeborg

Kirkernes Sociale Arbejde i Aarhus

Kirkernes Sociale Arbejde i Aarhus startede i 2019. Her arbejder kirkerne sammen om projekter som Psykolog Care og Praktisk hjælp. Deres hjemmeside henviser til samtlige projekter blandt kirkerne, og skaber et overblik over den forskel menighederne gør i Aarhus.

Besøg
ksa aarhus

Kirkernes Sociale Arbejde i Græsted

Netværket i Græsted startede, ligesom Aarhus, i 2019. Her arbejder kirkerne sammen om mange forskellige projekter: Praktisk hjælp, cykelværksted og lektiecafé er blot nogle få indsatser, menighederne sammen rækker ud med.

Besøg
ksa græsted

Start en afdeling i din by

Nogle kirker har længe gået med tanken, andre steder er det som et lille frø, der skal lægges i jorden for at spire og vokse frem. Det kan tage tid - til I er klar til at række ud sammen, men at der fra starten bygges et solidt tillidsfundament, er afgørende for den langsigtede indsats. For opstart af et nyt KSA-samarbejde har vi lavet en fasebeskrivelse, I kan følge. Her bliver I henvist til nyttige informationer, så jeres samarbejde kan komme godt fra start.