Hvor mange hjemløse er der i Danmark? 

I Danmark er der i alt 5.789 hjemløse, det viser den seneste tælling fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) fra 2022. Det er et fald på 10% sammenlignet med 2019, hvor der var 6.431 hjemløse, men stadig en væsentlig stigning siden første tælling i 2009, hvor der blev registreret 4.998 hjemløse.

Det er især antallet af gadesovere og unge hjemløse, der er faldet. Ved hjemløseoptællingen i 2019 var der 732 gadesovere, mens der i 2022 var 535 gadesovere. Et andet stort fald ses hos de 18-24-årige hjemløse, der er faldet fra 1.023 personer i 2019 til 744 personer i 2022.

Ifølge hjemløsetællingen i 2022 bor 2.984 hjemløse på herberger og forsorgshjem - det vil sige mere end halvdelen, mens hver femte bor hos venner eller familie. 9% blev registreret som gadesovere.

I aldersgruppen 25-29 år er der 842 hjemløse.  

27% af alle hjemløse er unge i aldersgruppen 18-29 år. 

Antallet af hjemløse over 60 år er steget hvert år siden 2009 og således også ved hjemløsetællingen i 2022. I 2019 var der 414 hjemløse over 60 år, mens der i 2022 var 451, hvilket svarer til 9% af alle hjemløse i 2022.

Ud over de 5.789 hjemløse personer er der også registreret en gruppe på 322 hjemløse migranter uden fast ophold i landet. Et væsentligt fald siden 2019, hvor der blev registreret 519.

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2022 - national kortlægning, VIVE.

 

Hvorfor bliver man hjemløs?

Der er mange faktorer, der spiller ind i forhold til, hvorfor man bliver hjemløs. I den seneste hjemløsetælling gav de adspurgte udtryk for følgende årsager, som de primære:  

  • Psykisk sygdom (42%) 
  • Stofmisbrug (35%) 
  • Økonomiske vanskeligheder (28%) 
  • Alkoholmisbrug (27%) 
  • Mangel på egnet bolig/botilbud (20%) 
  • Udsættelse af bolig (18%) 
  • Ikke længere mulighed for at bo hos familie/venner (20%) 

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2022 - national kortlægning, VIVE

 

Hvor mange hjemløse har et misbrug? 

66% af de hjemløse i Danmark har et misbrug af rusmidler såsom alkohol eller narkotika, mens andre er afhængige af medicin. 

Flere mænd end kvinder har et misbrug - 69% af mændene og 54% af kvinderne, som lever i hjemløshed.

En stor del af de hjemløse har både et misbrug og en psykisk sygdom. Det kalder man dobbeltdiagnoser. 42% af de hjemløse har en dobbeltdiagnose. 

Kilde: Hjemløshed i Danmark 2022 - national kortlægning, VIVE