Vores arbejde bygger på kristne værdier. Blå Kors Danmarks arbejde udspringer af det kristne budskab om næstekærlighed.

Vision

Vi ønsker et samfund med mindre misbrug og færre borgere i socialt udsatte positioner

Mission

Vi vil - med klart diakonalt afsæt - forebygge og behandle afhængighed og hjælpe socialt udsatte

Værdier

Vi arbejder ud fra et kristent menneskesyn og bygger desuden arbejdet på værdierne: Nærvær, høj faglighed og troen på nye muligheder

Kristent menneskesyn - diakonalt arbejde

Blå Kors Danmarks kristne menneskesyn forpligter os på gennem aktive handlinger (diakoni) at hjælpe vores medmennesker. Vi tror, at ethvert menneske er skabt i Guds billede. Det betyder, at alle er lige meget værd, og alle har lige ret til hjælp - uanset hvor man kommer fra, hvad man tror på, og hvad man tidligere i sit liv har gjort af handlinger. Vi vil møde mennesker åbent og uden fordømmelse.

Vores vision, mission og værdier er det, vi bygger vores arbejde på. For at dette grundlag kan mærkes i det daglige arbejde, når vi hjælper mennesker med misbrug eller andre svære problemer, har mange medlemmer og frivillige været med i arbejdet om at formulere grundlaget - og det er derefter vedtaget af Blå Kors Danmarks hovedbestyrelse.

Vi bygger på værdierne:

Nærvær - omsorg funderet i næstekærlighed:

 • For os er nærvær at indgå i en ligeværdig relation mellem mennesker.
 • Vi vil være sammen med andre i et inkluderende og positivt fællesskab.
 • Nærvær har som mål at gendanne bristede relationer og skabe nye fællesskaber.
 • Nærvær og fællesskab viser vi ved respekt, rummelighed, ærlighed og troværdighed.
 • Den, som søger hjælp hos os, skal opleve sig set, hørt og mærket.

 Faglighed - kvalitet i alle sammenhænge:

 • Vi vil sikre en høj grad af personlige og faglige kompetencer hos alle medarbejdere.
 • Alle ydelser skal være kendetegnet af åbenhed, høj faglighed og klare mål.
 • Vi vil anvende veldokumenterede faglige metoder.
 • Vi vil være en dynamisk organisation med fokus på forandring og nytænkning.
 • Vi vil være kendt som en troværdig organisation, som gør det, vi siger, at vi gør.

Nye muligheder - tillid til forandring:

 • Vi har forventninger til mødet mellem mennesker.
 • Vi er overbeviste om, at alle mennesker har nye muligheder, som kan give håb.
 • Vi ønsker, at den enkelte bliver sat fri af sit misbrug, skyld og skam.
 • Alle har mulighed for en ny begyndelse - fysisk, psykisk, socialt og åndeligt.

Menneskets fire relationer

Når vi hjælper mennesker tager vi afsæt i, at alle mennesker har fire relationer der helst skal være i balance for at et menneske trives. De fire er:

 • Den sociale relation: Fællesskabet med andre: Venner, familie og kolleger.
 • Den fysiske relation: Kroppens fysiske behov: Sund kost, motion og hygiejne.
 • Den psykiske relation: Følelserne: Selvværd, selvtillid og glæde.
 • Den åndelige relation: Forholdet til Gud: Kærlighed og tilgivelse.
de fire relationer.jpg

Fagligt grundlag 

Blå Kors Danmark mener, at et kristent menneskesyn også forpligter os til at hjælpe mennesker med størst mulig faglighed og ved at bygge på den nyeste viden om, hvilke metoder der virker bedst.

Blå Kors følger tre grundregler i vores faglige arbejde:

 • Vi ansætter kun faguddannet personale
 • Vi tilpasser behandlingen og rådgivningen til det enkelte menneske
 • Vi tager afsæt i alle aspekter af en persons liv

Derfor er "faglighed" vores anden værdi.