Danske kirker og menigheder har en god tradition for at samle ind til velgørende organisationer. Flere af dem har Blå Kors som en af de organisationer, de fast samler ind til én gang årligt.

De organisationer, der bygger på et folkekirkeligt grundlag, er sammen blevet enige om en anbefaling af, hvornår der samles ind til de enkelte organisationer. Blå Kors Danmark er med i den gruppe af organisationer, der har indsamlingsperiode i og omkring jul og nytår. Men kirkerne har naturligvis frihed til selv at bestemme, hvem de vil samle ind til hvornår.

kirkeindsamlinger folkekirken.png

Formål 

De penge, der samles ind i kirkerne, bruges til:

  • Børn og unge: Vi arrangerer ture, sommerlejre og julelejre for børn i misbrugsfamilier. For nogle af disse børn og unge er Blå Kors-lejren eller -turen eneste ferie i et helt år. I Barnets Blå Hus hjælper vi børn fra familier med alkohol- eller stofmisbrug. Børn, der er vokset op i misbrugsfamilier, men er flyttet hjemmefra, kan få terapi og samtaler gennem TUBA. 
  • Hjemløse: Vi driver herberger, væresteder, pensionater, morgenmadscafé og nødherberger om vinteren.
  • Oplysning: Et er at hjælpe dem, der har fået et misbrug - men det allerbedste er at forebygge at flere udvikler afhængighed. Derfor er oplysning en vigtig opgave for Blå Kors.

Indsamlede midler kan øremærkes til et af disse formål. Gaver, der ikke er øremærket, bruges, hvor Blå Kors skønner, der er mest brug for midlerne.

mobilepay.png

MobilePay 

Send beløbet til 90870 og skriv dit navn og cpr.nr. i beskedfeltet, hvis du ønsker skattefradrag.

bank

Bankkonto

De indsamlede gaver overføres til reg.nr. 7138 - kontonr. 0001012781

Yderligere informationer

Vi sender gerne oplysningsmaterialer, indsamlingsfoldere og Blå Kors Bladet til kirker og menigheder, der ønsker at lægge det frem.

Foredrag

Vi kommer også gerne ud og holder foredrag eller deltager i konfirmandundervisning om:

  • Diakoni
  • Børn i familier med alkoholmisbrug
  • Hjemløse

Kontakt os

Materialebestilling og bookning af foredrag kan ske ved at ringe til Blå Kors Danmark 86 81 15 00 eller via mail på bkd@blaakors.dk.