Hovedkontor

Suensonsvej 1, 8600 Silkeborg

Tlf.: 86 81 15 00
bkd@blaakors.dk

Regninger til Blå Kors skal sendes elektronisk til: kreditor@blaakors.dk

CVR nr: 60786615
EANnr. 5790001952303

Kreditornr.: 84052256 - K-kode 73

Bankopl.: 7138 - 0001012781 til gaver
                7138 - 0001011338 til øvrige indbetalinger

Blå Kors Genbrug

Find genbrugsbutik