Frivilligkonference for alle frivillige i Blå Kors' socialfaglige indsatser

Du inviteres hermed til frivilligkonference lørdag d. 5. november 2022 kl. 10.00-18.00 i Aarhus på Horisont Hotel & Konference, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N.

Blå Kors afholder frivilligkonference hvert 3. år, fordi vi ønsker at styrke fagligheden i vores arbejde, inspirere på tværs af alle enheder og ikke mindst forkæle og anerkende alle jer fantastiske frivillige, der er med til at levendegøre Blå Kors og skabe håb sammen med mennesker rundt i alle landets mange forskellige indsatser.

Vi glæder os rigtig meget til at være sammen en hel dag med spændende inspirerende indslag, viden samt god mad og forkælelse.

Mange hilsner

Uddannelsesudvalget i Blå Kors

Program for dagen:

Kl. 9.00:                Ankomst, kaffe og morgenbrød

Kl. 10.00:              Velkomst, andagt, tak til alle frivillige v/ generalsekretær Christian Bjerre

Kl. 10.40:              ”Forvandlende fortællinger om håb”. Oplæg og facilitering af workshop

                              v/ Hakon Elliott Mogensen

Kl. 12.00:              Frokost

Kl. 13.15:              Workshops 1. runde

Kl. 14.45:              Pause

Kl. 15.15:              Workshops 2. runde

Kl. 16.45:              Pause

Kl. 17.00:              Den Blå Time: Højskolesange med håb, der griber om øjeblikket og evigheden 

                              v/ Arne Andreassen, sangskriver og pianist, Poetfabrikken.

Kl. 17.50:              Tak for i dag

Kl. 18.00:              Sandwich og vand to go

Workshops

Om eftermiddagen kan du deltage i to forskellige faglige workshops. Ved tilmelding skal du ønske 5 workshops i prioriteret rækkefølge. Her kan du læse mere om de enkelte workshops:

Intentionerne er gode, når du som frivillig engagerer dig i værdibaserede fællesskaber – og oplever stor meningsfuldhed, ved at hjælpe så mange som muligt til et bedre liv. Idealerne kan imidlertid – helt utilsigtet – komme til at stå i modsætning til at lytte til egne behov/grænser. Vi skal arbejde med:

 • Det hele menneske – i trivsel
 • Når det sunde bliver usundt – om grænsesætning i værdibaserede fællesskaber
 • Følelsernes funktion
 • Det slidstærke “arbejdsliv”
 • Her kan du få hjælp, hvis du allerede er udbrændt – eller er i fare for det

v/ Michelle Lind Kappel, er autoriseret psykolog i Agape, har arbejdet med psykiske lidelser i psykiatrien (primært PTSD, angst og depression), har erfaring med behandling af traumatiserede flygtninge og med at klæde professionelle og frivillige på til at opdage og håndtere tegn på traumatisering i forbindelse med integrationsindsatser.

  Lege og aktiviteter, der understøtter og udvikler, målrettet børn og unge fra traumatiserede familier

  Workshoppen giver indblik i, hvordan en hverdag præget af misbrug kan give traumer, der påvirker hele familien. Derfor er det vigtigt at vi reflekterer over hvilke lege og aktiviteter, vi sætter på programmet, så vi hjælper med det, som børnene, de unge og familierne har brug for. Her får du inspiration til aktiviteter og lege, der har fokus på at styrke relationer samt opbygge selvværd og fællesskab.

  v/ Bettina Lauge Karlsen, psykoterapeut og pædagog, Barnets Blå Hus i Blå Kors. Forfatter til bogen “Mønsterbrud i alkoholfamilier”. 

  Mentalisering i arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner 

  Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Mentalisering er en forudsætning for at have vedvarende og meningsfulde relationer og en stabil selvfølelse.

  Mentalisering udvikles i samspil vores omsorgsgivere. Omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge har ofte en skrøbelig mentaliseringsevne, men mentalisering kan læres.

  Workshop består af oplæg samt små mentaliseringsøvelser, der giver dig konkrete redskaber til at møde børn, unge og familier i forskellige situationer.

  v/ Marianne Rose Dupont, psykoterapeut, sandplay- spædbarns- og traumeterapeut, familieopstiller. Med mere end 20 års erfaring i arbejdet med børn og unge i mistrivsel af forskellig art, herunder erfaring fra Barnets Blå Hus i Blå Kors.

  ​​​​​Veje til guldet – redskaber og fif til fundraising.

  Når du går hjem fra denne workshop, har du fået….

  • Inspiration til, hvad man kan søge midler til – og hvor man kan søge midler.
  • Inspiration til, hvordan I lægger en plan for jeres fundraising i det tilbud, du kommer fra.
  • Inspiration til, hvordan man skriver en god projektbeskrivelse og ansøgning.
  • Introduktion til hvordan arbejdet med fundraising er organiseret i Blå Kors – og hvem du som frivillig kan få bistand fra.
  • Kontakt med andre frivillige, som har erfaring med og lyst til fundraising.

  Workshoppen består af oplæg og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

  v/ Lone Bang-Møller, organisationskonsulent og direktionskonsulent i Blå Kors. Lone har været ansat i Blå Kors siden 2008 og har i alle årene beskæftiget sig med fundraising.  

  ​​​​​​At være håbets medvandrer - omsorg og sjælesorg i det diakonale arbejde

  Man kan opleve samtaler med mennesker både nærende og tærende. I samtalen lukkes vi af og til ind i et levet liv, hvor meningsløshed og håbløshed får ord til at blegne. Af og til kan man opleve sig mislykket som samtalepartner, fordi man gerne ville sige det forløsende, men oplevede sig magtesløs.
  Hvad er forskellen på en god samtale mellem venner, sjælesorg og terapi? Hvornår er en samtale en go’ snak, hvornår bliver den terapi, og hvornår er den sjælesorg?
  Vi vil arbejde med opmærksomheden på, hvordan vi skaber de rum, hvor samtale om tro, tvivl og sorg kan give fornyet livsmod og håb midt i smerte og lidelse.

  Workshoppen består af oplæg samt drøftelser og øvelser i mindre grupper.

  v/ Dan Månsson, teolog og sjælesørger, formand for Blå Kors Danmark.

  ​​​​​​Håndtering af konfliktfyldte relationer

  • Konkrete redskaber og metoder til at forebygge nogle af de typiske udfordringer og konfliktsituationer.
  • Viden om, hvordan hjernen og nervesystemet påvirker adfærd før, under og efter en konfliktsituation.
  • Viden om de usynlige kulturelle og almenmenneskelige dispositioner, der påvirker brugerens, din medfrivilliges og din egen adfærd.
  • Viden om, hvordan du og dine medfrivillige i praksis kan etablere en pædagogisk og konfliktforebyggende tilgang i jeres arbejde.

  Workshoppen indeholder oplæg, dialog og sparring.

  v/ Johan Mellerup, chefkonsulent i Center for Konfliktforebyggelse, med erfaring fra frivilligt arbejde.

  Rekruttering af frivillige – hvor finder du din målgruppe?

  ​​​​Når du går hjem fra denne workshop, har du fået….

  • Nyeste viden om tendenser i frivilligheden i Danmark.
  • Viden om forskellige typer frivilligt engagement og hvad der motiverer potentielle frivillige.
  • Inspiration til, hvor du finder frivillige og hvordan du får flere med.
  • Målgruppeanalyse-redskabet, som grundlag for den målrettede rekruttering af frivillige.
  • Mulighed for at dele erfaringer med rekruttering af frivillige. 

  Workshoppen består af oplæg og erfaringsudveksling mellem deltagerne.

  v/ Marie Baad Holdt, partner i Ingerfair og med mere end 20 års erfaring i samarbejdet med frivillige, med særligt fokus på rekruttering af frivillige.

  Det frivillige sociale arbejde indebærer en sårbarhed, som stiller krav til den frivillige om hensynsfuldt at beskytte sig selv og brugerne ved at sætte grænser på en hensigtsmæssig og respektfuld måde. Ved at tænke over, hvordan vi agerer i forskellige sammenhænge, kan vi gennem bevidst oplevelse, øvelse og refleksion påvirke og ændre vores sociale roller og kommunikative adfærdsmønstre – dvs. den måde vi taler og agerer på i samvær og samtale.

  Vi skal drøfte vanskelige møder og samtaler fra frivilliglivet, der følges op af dynamiske redskaber for stemme, krop og bevægelse. Øvelserne er rettet mod at øge den frivilliges psykiske og kropslige potentiale i forhold til at agere blandt mennesker, som har behov for ligeværdig social kontakt og kvalitativ god samtale – især når den er vanskelig.

  v/ Inge Dinesen, har undervist i og formidlet om personligt udtryk, kommunikation og stemmebrug i godt 30 år. Inge er uddannet skuespiller, Master of Arts in Voice Studies (mag. art. i stemmebrug), integrativ kunst- og gestaltterapeut samt ICC certificeret coach.

  ​​​​​​Trivsel i frivilliggruppen – med forskellige frivilligprofiler

  Når du går hjem fra denne workshop har du

  • Arbejdet med Ingerfairs ledelsesstile (ingerfair.dk)
  • Reflekteret over, hvad der er god ledelse af frivillige
  • Kendskab til forskellige ledelsesstile – og kortlagt din egen
  • Øje for, hvad forskellige frivillige bliver motiveret af
  • Lært om forskellige tilgange til anerkendelse, resultatorientering, ejerskab og ansvar

  v/ Sandra Trampedach Junget, Projektleder Blå Kors Ferielejre og Lise Søndergård Thomsen, Projektleder Blå Kors Stjernestunder. Begge har stor erfaring med motivation og ledelse af forskellige frivillige fra deres eget frivillige engagement i værdibaserede organisationer – samt i Blå Kors.

  At lede frivillige er en krævende opgave. Har de frivillige brugerbaggrund, stiller det endnu større krav. Brugerfrivillige kan både have en særlig indsigt i en problematik og måske endda en mestringsevne, fordi de selv har håndteret en svær situation. Samtidig kan frivillige med brugerbaggrund også have blinde vinkler og være så berørte af deres egen situation, at de fortsat er særligt sårbare – og i nogle tilfælde reelt har taget skade.

  I denne workshop får du indsigt i situationsbestemt ledelse, redskaber til tydelig forventningsafstemning, samt gode råd til, hvilke potentialer og opmærksomheder der er i spil i ledelse af frivillige med brugerbaggrund.

  v/ Ia Brix Ohmann, er facilitator og social entreprenør med egen virksomhed, Overlap.dk. Hun har mere end 25 års erfaring med frivillighed, civilsamfund og aktivt medborgerskab. Ia er uddannet antropolog og har en Master i socialt entreprenørskab.

  Tilmeld dig nu

  Vi ved, der er en gruppe af vores frivillige, som er frivillig i flere sammenhænge. Her skal du vælge, hvor du hovedsageligt bruger din tid.

  Workshops

  På konferencen kan du deltage i to workshops. Nedenfor skal du i prioriteret rækkefølge vælge fem workshops

  Praktiske spørgsmål

  Hvis nej - hvilke måltider deltager du i?