Priser for ophold i Ungehuset i 2022

Ungehuset §107: 2.626 kroner pr. døgn

Ungehuset udslusning §107: 1.943 kroner pr. døgn

Ungehuset §110: 2.101 kroner pr. døgn

Ring og snak med os om eventuelt særligt tilrettelagte forløb. Prisen på særligt tilrettelagte forløb afhænger af, hvilken indsats den unge har brug for.

Visitation

Da de unge har meget forskellige udfordringer, begynder vi altid med en samtale. Ring til os.

Kontakt

Bølgebryderen
Daniavej 52
9550 Mariager
Tlf. 98 58 46 00

Torben Manø
Forstander
Tlf. 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

Boelgebrydere.jpeg