Dagligdagen i Ungehuset minder om hverdagen i en almindelig familie. Vi spiser sammen og har faste rutiner.

Struktur på hverdagen

Vi gør en stor indsats for, at den unges dagligdag i Ungehuset skal minde om livet i en almindelig familie, hvor den unge oplever sig som en del af fælleskabet i huset samtidigt med, at der oparbejdes en øget selvstændighed. Hverdagen har en fast struktur, hvor vi spiser alle måltider sammen og har forskellige opgaver og aktiviteter som daglig motion og ridning.

Læring og terapi gennem daglig praksis

Med udgangspunkt i den situerede læringsteori tror vi på læring gennem deltagelse. Dette betyder, at den unge lærer gennem aktiviteter i den sociale praksis i fællesskab med andre personer. Derfor har vores unge masser af muligheder for beskæftigelse og fritidsaktiviteter og udfører også opgaver i og udenfor huset.

Som led i opholdet kan der tilbydes kortere praktikforløb i lokalområdet. Vi samarbejder blandt andet med lokale håndværkere og genbrugsbutikker som led i socialtræning og videre beskæftigelsesforløb. 

Vores værdier

Anerkendelse, rummelighed, troværdighed og ansvar for sig selv er de værdier, som vi arbejder ud fra i Ungehuset.

Anerkendelse

  • Vi anerkender vores unges oplevelser og forståelse af livet.
  • Vi ønsker at bygge en relation med vores unge baseret på interesser, samarbejde og fællesskab.
  • Vi ønsker gennem relationer, at vores unge ændrer adfærd og udvikler sig positivt, så de kan etablere gode relationer under og efter opholdet.

Rummelighed

  • Vi er alle forskellige, og det skal vi acceptere og omgåes, så alle føler sig tilpas.
  • Alle er lige meget værd uanset baggrund, fortid, evner og ønsker for fremtiden. 

Troværdighed

  • Vi ønsker at gøre os værdige til vores unges tillid.
  • Vi ønsker at være troværdige i det, vi siger og det vi gør.

Ansvar

  • Vi ønsker, at vores unge lærer at tage ansvar for eget liv og fremtid.
  • Alle handlinger har en konsekvens - positiv eller negativ.
  • Vi ønsker, at de unge lærer at mestre deres eget liv gennem ansvarlighed.

Kontakt Ungehuset

Ungehuset
Myhlenbergvej 55
9510 Arden
Tlf.: 40 25 22 55

Torben Manø
Forstander
Tlf. 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

ungehuset arden