Ungehuset er ét ud af fire tilbud i Mariagerfjord Kommune inden for Blå Kors, som er målrettet unge.

I Ungehuset er vi meget optagede af at gøre overgangen fra behandlingforløb til hverdagen efter opholdet så god som mulig. Vores målsætning er en helhedsorienteret behandling, som fordrer udvikling for den enkelte unge.

Vi råder over flere tilbud inden for behandling, beskæftigelse og udslusning og har derfor mulighed for at lave en specifik og tilpasset indsats for den enkelte unge. Det betyder, at vi kan sikre en langsigtet planlægning i samarbejde med kommunen. Vores erfaring er, at det kan være med til at fastholde og understøtte den unges udvikling og rusfrihed.

De forskellige tilbud tager højde for varierede aldersgrupper og typer af udfordringer, som den unge kan have. Tilbuddene kan benyttes enkeltvis eller eventuelt i forlængelse af hinanden.

Bølgebryderen

Socialpædagogisk opholdssted med plads til syv unge i alderen 13 til 18 år.

Kerneydelser: Udvikling af sociale kompetencer, uddannelse og beskæftigelse

Godkendt efter SEL §66,5 og §107.

Læs mere
Bølgebryderen

Værftet

Beskæftigelsestilbud med smede-, snedker- og autoværksted samt maritimundervisning og sejlads med skibet Agape.

Kerneydelser: Udvikling af sociale og faglige kompetencer men henblik på uddannelse og beskæftigelse i samarbejde med lokalt jobcenter.

Bølgebryderen

Bølgegården

Udslusningsboliger med fem pladser godkendt efter SEL §107 og to lejligheder efter SEL§ 85.

Kerneydelser: Botræning og beskæftigelse i rusfrit miljø.

Læs mere
Bølgegården

Kontakt Ungehuset

Ungehuset
Myhlenbergvej 55
9510 Arden
Tlf.: 40 25 22 55

Torben Manø
Forstander
Tlf. 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

ungehuset arden