I Ungehuset har vi forskellige forløb alt efter, om du er indskrevet på §101, 107 eller 110. 

Vi arbejder ud fra særligt fire tilgange:

Helhedsorienteret indsats

I Ungehuset har vi fokus på en helhedsorienteret indsats. Dette sikres gennem høj faglighed, struktur på hverdagen og tæt samarbejde med hjemkommune og netværk.

Relationspædagogisk tilgang

Det er gennem relationen til hinanden, at vi ændrer handlinger og adfærd. Derfor vægtes relationen og dialogen med den enkelte unge højt, og det er via den gode relation, man finder drivkraften til læring og udvikling.

Det er også via relationen, vi finder den enkelte unges ressourcer og behov, som der derefter kan arbejdes ud fra.

Derudover lægger vi vægt på, at personalet viser retningen for en sund kultur med værdier, som den unge kan spejle sig i.

Kognitiv tilgang

Vi har fokus på at lære den unge sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd. Gennem analyse og oplysning omkring den gensidige påvirkning af tanker, følelser og adfærd søger vi at styrke den unges evne til at tackle svære situationer og understøtte evnen til, at kunne håndtere disse situationer.

Miljøterapeutisk tilgang

Omgivelserne, kulturen og relationerne i Ungehuset er en integreret del af opholdet og danner rammen omkring den ønskede udvikling.

Helheden danner det miljø, som samlet set skal fremme en positiv udvikling for den unge, hvilket betyder, at hver enkelt aktivitet, den enkelte medarbejder, de samlede værdier og den enkelte struktur i rammen alle er velovervejede og en integreret del af det samlede ophold i Ungehuset.

Hashbehandling

Vores behandling er sammensat af samtaleterapi, relationsarbejde, struktur på hverdagen og psykologsamtaler.

Læs mere
Behandling

Forløb

Et forløb på §101 og 107 i Ungehuset rummer samtaler, fysiske aktiviteter, et godt fællesskab og ønsket om forandring.

Læs mere
Forløb

Kontakt Ungehuset

Ungehuset
Myhlenbergvej 55
9510 Arden
Tlf.: 40 25 22 55

Torben Manø
Forstander
Tlf. 21 18 04 46
thm@blaakors.dk 

ungehuset arden