Her kan du se nærmere information omkring priser for ophold og procedure for visitation på Blå Kors Humlebæk, som er et socialpædagogisk botilbud til mennesker, der har brug for hjælp efter et mangeårigt alkoholmisbrug. 

Priser i 2022

Døgnprisen i 2022 for ophold efter SEL §107 og §108 er 1.747 kroner. 

Hjemkommunen har handle – og visitationsretten og betaler opholdsudgiften.
Handlekommunen kan vurdere at borgere indskrevet efter SEL §107 og §108 skal bidrage med en vis egenbetaling jf. SEL § 95.

Døgnprisen i 2022 for ophold efter SEL  §110 er 1.699 kr. pr. døgn

Døgnprisen i 2022 for ophold efter SUL §141 er 1.747 kr. pr. døgn.

For borgere indskrevet efter SUL §141 er ophold individuelt, målrettet og tilpasset den enkelte borgers behov. Der er derfor diffrencieret pris afhængig af antal timer, dag eller døgnophold. Ring for yderligere information på tlf. 49 13 06 04.

Visitation

Kommunen visiterer til ophold efter SEL §107 og §108 samt ophold efter SUL §141.
Der er selvmøderprincip til §110-pladser.

Henvendelse sker ofte fra borgeren, pårørende, sagsbehandler, sygehus, misbrugscenter eller lignende.

Borgeren tilbydes et forbesøg og/eller en forsamtale for at sikre, at det, der tilbydes på Blå Kors Humlebæk, også er dét, den enkelte beboer har behov for. Det gør bl.a., at forventningerne gensidigt afstemmes, og at borgeren kan træffe en endelig beslutning på baggrund af sine egne oplevelser.

Den endelige visitation til ophold efter SEL §107, §108 samt ophold efter SUL §141 er en kommunal afgørelse. Visitation til §110-ophold ligger hos forstander Pernille Folkmann.

Download indstillingsskema

Løbende overvejelser om, hvordan tilbuddet matcher

Ved forskellige møder/konferencer vurderer vi løbende, om der er behov for at korrigere stedets tilbud. Vi vurderer bl.a., om der evt. er behov for at inddrage eksterne aktører.

Desuden er vi på forkant med, hvilken prioritering der evt. kan være for nye indskrivninger i forhold til beboersammensætning.

Når vi samarbejder med kommuner og andre, udveksler vi erfaringer. Det kan være med til at pege på temaer, som borgeren i samarbejde med sin kontaktperson kan arbejde videre med.

Kontakt

Humlebæk Strandvej 11
3050 Humlebæk
Tlf.: 49 13 06 04
Mail: hum@blaakors.dk

Blot 40 kilometer fra København

Blå Kors Humlebæk ligger på Nordsjælland – blot 40 kilometer fra København.

Der kan også træffes aftale med os om at blive hentet på stationen, på sygehuset eller hjemme, afhængig af livssituation.

Nem adgang med offentlig transport

Fra Københavns Hovedbanegård kan man tage Kystbanen, som stopper på Humlebæk Station. Turen tager ca. 30 min. Fra Humlebæk Station kører bus 388, som stopper ved Kullabjergvej efter ca. 7 min. kørsel. Stoppested er lige uden for indkørslen til Blå Kors Humlebæk.