Blå Kors Danmarks overordenede vision er et samfund uden misbrug og uden socialt udsatte.

Derudover har Blå Kors kursen frem mod år 2021. Vi vil være de socialt udsattes talerør og samfundets vigtigste partner i kampen mod misbrug.

Blå Kors Danmarks strategi, Plan 2021, har fem spor fordelt på to hovedstrategier og tre hjælpestrategier.

Hovedstrategier

TALERØR. Blå Kors vil være de udsattes talerør i offentligheden og øge kendskabet til organisationen.

Vi vil være talerør for forebyggelse og behandling af misbrug og for de socialt udsatte. Vi vil sætte den danske alkohol- og rusmiddelkultur på dagsordenen.

AKTØR. Blå Kors vil være en central operatør og samarbejdspartner for kommuner og stat. 

Vi skal være centrale aktører, så vi med udgangspunkt i brugernes behov tilbyder relevante løsninger. Vi skal udvikle kvaliteten, dokumentere resultater og udnytte mulighederne for yderligere samarbejder, herunder med stat og kommune.

Hjælpestrategier

MERE VIDEN. Blå Kors vil producere og formidle viden, der kan bruges i dialog med samarbejdspartnere og som talerør for udsatte mennesker.

Vi skal producere viden og dokumentation, så vi ved, hvad der virker. Blå Kors skal være en vigtig kilde til viden om misbrug, behandlingsmetoder og socialt udsatte.

FLERE RESSOURCER. Blå Kors vil skaffe flere egne ressourcer i form af frivillige, øget fundraising og fortsat udvikling på genbrugsmarkedet.

Vi skal være mange flere frivillige til at løfte opgaverne. Vi skal gøre det endnu bedre på genbrugsmarkedet i fremtiden. Vi skal være endnu dygtigere til at rejse penge ved fundraising.

FLERE SAMARBEJDER. Blå kors vil etablere flere samarbejdsaftaler med nationale og internationale aktører inden for socialt arbejde.

Vi vil samarbejde med nationale og internationale aktører inden for socialt arbejde. Vi vil skabe stærke netværk inden for uddannelse, videndeling og opgaveløsning for at udnytte ressourcerne bedre og øge kvaliteten.

For hvert af disse fem spor, er der defineret et eller flere konkrete 2021-mål.

Herunder kan du downloade en letlæst version af planen:

Vejen til at nå målene