Kvalitet er noget, vi skaber sammen! Allesammen!

Alle i Blå Kors arbejder med kvalitetssikring og -udvikling. På tilbuddene ude i landet, i Blå Kors Genbrug og på hovedkontoret. Det sker med støtte af forskellige kvalitetsledelsesredskaber og -systemer.

Hér præsenteres den kvalitetsmodel, som enhederne ude i landet kan tage udgangspunkt i. 

Selve modellen er først og fremmest et ledelsesredskab. Det er derfor ikke et krav, at medarbejderne kender hele modellen. Det er op til ledelsen på den enkelte enhed at beslutte, hvordan modellen og dens indhold præsenteres og drøftes med medarbejderne. Men det er oplagt, at meget af indholdet kun er meningsfuldt, når medarbejderne er med!

 

Kvalitetsmodellen for enhederne består af en standard og en ordning

Kvalitetsmodellen består af en standard, d.v.s. nogle temaer og kriterier, og en ordning, d.v.s. en måde at arbejde med det på i organisationen, herunder afholdelse af audits.

Standarden består af nogle temaer og kriterier, som alle skal forholde sig til (ikke alle kriterier er relevante for alle). En del af kriterierne er rammekriterier, d.v.s. noget man skal arbejde med og snakke om og tage stilling til, men hvor der ikke nødvendigvis er ét korrekt "svar". Andre kriterier er mere håndfaste minimumskrav og indholdskriterier, d.v.s. beskrivelser af noget, man skal gøre eller skal leve op til på en bestemt måde. 

Temaerne og kriterierne kommer fra:

  • Tilsynskrav og -modeller på socialområdet (socialtilsyn, sociallovgivning)
  • Krav på sundhedsområdet (sundhedslovgivningen, sundhedsfaglige tilsyn)
  • Lidt forskelligt fra arbejdsmiljølovgivning, fødevarelovgivning og andre lov-områder
  • Krav defineret i medfør af Blå Kors-strategier og -politikker

Ordningen beskrives nærmere i menupunktet sådan gør vi og består helt overordnet af nogle principper og en organisering af, hvordan enheder og organisationen arbejder med elementerne i modellen.